Par notikumiem

Drukas versija
6. marts, 2017

ROSINA NOSTIPRINĀT DEPARTAMENTU LOMU AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠA AMATA KANDIDĀTU ATLASĒ

Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā 3.martā departamentu priekšsēdētāji norādīja, ka tā saukto tīro trīspakāpju tiesu instanču reforma un ar to saistītais normatīvais regulējums praksē aktualizējis jautājumu par departamentu tiesnešu atlases procesa caurskatāmību un atsevišķu risinājumu pamatotību, kā arī departamentu lomu šajā procesā.
3. marts, 2017

TIESNESI INGUNU RADZEVIČU ATKĀRTOTI IEVĒL DISCIPLINĀRTIESĀ

Piektdien, 3.martā, Augstākās tiesas plēnums par Disciplinārtiesas locekli no Krimināllietu departamenta tiesnešu vidus atkārtoti ievēlēja Ingunu Radzeviču.
3. marts, 2017

VALSTS PREZIDENTS: JĀSTIPRINA PĀRLIECĪBA PAR PROFESIONĀLU UN TAISNĪGU TIESU SISTĒMU LATVIJĀ

Lai stiprinātu pārliecību par profesionālu un taisnīgu tiesu, kam var uzticēties, Augstākās tiesas tiesnešiem jāiesaistās Latvijas tiesiskās sistēmas pilnveidē un sabiedrībai svarīgās tiesībpolitiskās diskusijās. To, nosūtot apsveikumu šodien, 3.martā, notiekošajam Augstākās tiesas plēnumam, uzsvēris Valsts prezidents Raimonds Vējonis.
3. marts, 2017

VALSTS PREZIDENTS UN AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS NORĀDA UZ AUGSTĀKĀS TIESAS LOMU TIESISKAS VIDES NODROŠINĀŠANĀ

Lai sekmētu sabiedrības uzticēšanos tiesām un likuma varai, svarīga ir tiesu varas un tiesnešu iesaistīšanās esošo problēmu risināšanā, atvērtība diskusijām ar sabiedrību un gatavība pārmaiņām, uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis, 2. martā tiekoties ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču.
2. marts, 2017

APKOPOTA TIESU PRAKSE MUITAS LIETĀS

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi Administratīvo lietu departamenta praksi muitas lietās un ar muitas lietām saistītos jautājumos.