Par notikumiem

Drukas versija
28. aprīlis, 2017

NO 1. MAIJA MAINĪTS APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS TIESĀ

No 2017.gada 1.maijā noteikts jauns Augstākās tiesas darba laiks, un līdz ar to mainās arī apmeklētāju pieņemšanas laiks tiesā. No 2017.gada 1.maijā noteikts jauns Augstākās tiesas darba laiks, un līdz ar to mainās arī apmeklētāju pieņemšanas laiks tiesā.  
27. aprīlis, 2017

DISCIPLINĀRTIESA NORAIDA TIESNESES SŪDZĪBU UN NEGROZA UZLIKTO DISCIPLINĀRSODU

Disciplinārtiesa 27.aprīlī, izvērtējot rajona tiesas tiesneses pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, atstāja to negrozītu, bet tiesneses sūdzību noraidīja. Ar Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesnesei uzlikts disciplinārsods – piezīme. Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams.
25. aprīlis, 2017

PIEAUG ZINĀTNISKI ANALĪTISKĀ DARBA NOZĪME AUGSTĀKAJĀS TIESĀS

Augstākās tiesas organizētajā konferencē 21. aprīlī tika diskutēts par Augstāko tiesu zinātniski analītisko nodaļu lomu, kā arī tiesu sadarbību ar augstākās izglītības iestādēm. Diskusiju vadīja Latvijas Universitātes Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra direktore, profesore Kristīne Strada-Rozenberga.
25. aprīlis, 2017

RĪGĀ TIEKAS BALTIJAS VALSTU AUGSTĀKO TIESU PRIEKŠSĒDĒTĀJI

Augstākās tiesas organizētās konferences laikā 21. aprīlī tikās visu triju Baltijas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāji.
25. aprīlis, 2017

KONFERENCĒ UZSVER TIESU VARAS LOMU MAINĪGAJĀ EIROPĀ

Augstākās tiesas organizētajā konferencē 21.aprīlī izskanēja viedokļi un diskusijas par jauniem izaicinājumiem un modernajām tehnoloģijām, ar kurām savā ikdienas darbā nākas saskarties visām Augstākajām tiesām Eiropas Savienībā.
21. aprīlis, 2017

ATVER ROKASGRĀMATU AUGSTĀKO TIESU DARBA ORGANIZĀCIJĀ

Augstākās tiesas organizētā starptautiskā konferencē 21.aprīlī, prezentējot projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” rezultātus, atvērta “Rokasgrāmata Augstāko tiesu darba organizācijā”.
20. aprīlis, 2017

NOTIKS STARPTAUTISKA KONFERENCE PAR EFEKTĪVU TIESU DARBU

Piektdien, 21.aprīlī, Latvijas Universitātē notiks starptautiska Augstākās tiesas organizēta konference „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”, kurā tiks prezentēti Augstākās tiesas vadītā projekta rezultāti par to, kā uzlabot un padarīt efektīvāku Augstāko tiesu darbu četrās jomās – kā saīsināt lietu izskatīšanas termiņus, tiesu lietu izskatīšanā izmantot zinātniski analītisko nodaļu potenciālu, nodrošināt labāku tiesas komunikāciju un visbeidzot – kā aktīvāk darboties Tieslietu padomēs.
18. aprīlis, 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS BIĻETENĀ PUBLICĒTS PĀRSKATS PAR TIESAS DARBU 2016.GADĀ

Augstākās tiesas 14.biļetena numurā, kas lasāms elektroniski tiesas mājaslapā, publicēts Augstākās tiesas publiskais pārskats par 2016.gadu un aizvadītā gada judikatūras kopsavilkums, Mediju dienas materiāli, Augstākās tiesas un Tieslietu padomes darbības stratēģijas un citi materiāli.
10. aprīlis, 2017

ĒTIKAS KOMISIJA ATZĪST, KA TIESNEŠA BISTERA RĪCĪBĀ NAV IESPĒJAMS KONSTATĒT TIESNEŠU ĒTIKAS NORMU PĀRKĀPUMU

Tiesnešu ētikas komisija informējusi Augstākās tiesas priekšsēdētāju, ka 7.aprīlī izskatījusi priekšsēdētāja pieprasījumu sniegt atzinumu par Augstākās tiesas tiesneša Intara Bisterarīcības ētiskumu saistībā ar TV3 raidījumā „Nekā personīga” izskanējušo informāciju, ka tiesnesis ir piedalījies tādu lietu izskatīšanā, kas ir saistītas ar advokātu Mārci Miķelsonu, ar kuru tiesnesim ir personiski draudzīgas attiecības.
10. aprīlis, 2017

VĒL ŠONEDĒĻ IESPĒJA PIETEIKTIES UZ STARPTAUTISKU KONFERENCI PAR EFEKTĪVU TIESU DARBU

Tiesneši, tiesu darbinieki, advokāti un citi juristi, studenti, augstskolu mācībspēki, žurnālisti un citi interesenti aicināti līdz 14.aprīlim pieteikt savu dalību starptautiskā konferencē „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”, kas notiks piektdien, 21.aprīlī, Latvijas Universitātē.