Par notikumiem

Drukas versija
28. jūlijs, 2017

LASĪTĀJI SAŅEM AUGSTĀKĀS TIESAS 2016.GADA NOZĪMĪGĀKO NOLĒMUMU KRĀJUMU

Juridiskās literatūras tirdzniecības vietās nonāk grāmata „Augstākās tiesas 2016.gada spriedumi un lēmumi”, kas tapusi Augstākās tiesas un Tiesu namu aģentūras sadarbībā. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs norāda, ka šis ir jau divdesmit pirmais Augstākās tiesas nolēmumu krājums, ar ko tiek turpināta Latvijas Senāta kopš 1995.gadā atjaunotā tradīcija katru gadu grāmatas veidā saglabāt vēsturei liecību par augstākās tiesu instances darbu un juridiskās domas virzības tendencēm.
3. jūlijs, 2017

AUGSTĀKĀ TIESA IEBILST PRET ATTEIKUMA PIELAIDEI VALSTS NOSLĒPUMAM PĀRSŪDZĪBU ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTĀ

Augstākā tiesa nosūtījusi vēstuli Tieslietu ministrijai, kurā dara zināmus savus iebildumus 15.jūnijā valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem grozījumiem likumā “Par valsts noslēpumu”. Augstākā tiesa iebilst pret paredzēto ģenerālprokurora lēmuma pārsūdzību Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā kā pirmajā un vienīgajā tiesu instancē.