Par notikumiem

Drukas versija
12. janvāris, 2017

TIEKAS SATVERSMES TIESAS UN AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJI

Ceturtdien,12. janvārī, Augstākajā tiesā notika Satversmes tiesas un Augstākās tiesas priekšsēdētāju tikšanās. Tās laikā Aldis Laviņš un Ivars Bičkovičs pārrunāja abu augstāko tiesu varas institūciju darba aktualitātes un turpmāko sadarbību.
11. janvāris, 2017

INFORMĒ PAR BEZMAKSAS MEDIĀCIJU ĢIMENES STRĪDOS

"Mediācija ir jauns, gadu gaitā uzkrāts zināšanu kopums domstarpību risināšanai, un sabiedrībai ir jāuzzina, ka tāda efektīva metode pastāv," sacīja Augstākās tiesas tiesnese Zane Pētersone, kopā ar Tieslietu ministrijas, Sertificētu mediatoru padomes un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvjiem 11.janvārī informējot medijus par pilotprojektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”.
10. janvāris, 2017

LATVIJAS PĀRSTĀVES STARPTAUTISKAJĀS CILVĒKTIESĪBU INSTITŪCIJĀS TIKŠANĀS AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

Pirmdien, 9.janvārī, Augstākajā tiesā notika tikšanās ar Latvijas pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīni Līci, lai pārrunātu Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktualitātes. Kristīne Līce iezīmēja Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktualizētās problēmas 2016.gadā izlemtajās lietās pret Latviju, īpašu uzmanību pievēršot apcietinājuma pamatojumam un lietas atkārtotai izskatīšanai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma. Tika iezīmēta arī būtiskākā problemātika 2016.gadā Latvijai komunicētajās lietās.
5. janvāris, 2017

APKOPOTA TIESU PRAKSE PAR DZĪVOKĻU APSAIMNIEKOŠANU

Pēc Augstākās tiesas pasūtījuma veikts tiesu prakses pētījums par problēmām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā. Apkopojumu sagatavoja  Saeimas Juridiskā biroja juridiskā padomniece Mg.iur  Ilze Oša un Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļa politikas departamenta direktora vietnieks Mg.iur Mārtiņš Auders.
4. janvāris, 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIORITĀTES: EFEKTĪVA UN KVALITATĪVA TIESAS SPRIEŠANA UN TIESAS AUTORITĀTE

Augstākās tiesas darbības stratēģijā 2017.–2019.gadam noteiktas divas prioritāras darbības jomas: efektīva un kvalitatīva tiesas spriešana un Augstākās tiesas autoritātes stiprināšana. Katrai no šīm jomām izvirzīti mērķi un uzdevumi to sasniegšanai. 
2. janvāris, 2017

DARBU BEIGUSI APELĀCIJAS INSTANCE AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

Līdz ar Latvijas tiesu sistēmas reformu ar 1.janvāri mainījusies Augstākās tiesas struktūra. Darbību beigusi apelācijas instance – Civillietu tiesu palāta, un turpmāk Augstākā tiesa būs tikai kasācijas instance, kurā lietas kasācijas kārtībā izskatīs trīs departamenti – Civillietu departaments, Krimināllietu departaments un Administratīvo lietu departaments.