Par notikumiem

Drukas versija
9. augusts, 2017

“TURĪBAS” UN LATVIJAS UNIVERSITĀTES VASARAS SKOLU STUDENTI APMEKLĒ AUGSTĀKO TIESU

2. augustā Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane tikās ar augstskolas “Turība” vasaras skolas studentiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Ārvalstu studenti ir ieradušies Latvijā, lai divas nedēļas Biznesa augstskolā “Turība” piedalītos Mediācijas vasaras skolā – intensīvās mācībās par mediāciju. Studenti bija izrādījuši interesi par Latvijas Augstāko tiesu, kā arī apmeklēs Saeimu un ieslodzījuma iestādes.
28. jūlijs, 2017

LASĪTĀJI SAŅEM AUGSTĀKĀS TIESAS 2016.GADA NOZĪMĪGĀKO NOLĒMUMU KRĀJUMU

Juridiskās literatūras tirdzniecības vietās nonāk grāmata „Augstākās tiesas 2016.gada spriedumi un lēmumi”, kas tapusi Augstākās tiesas un Tiesu namu aģentūras sadarbībā. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs norāda, ka šis ir jau divdesmit pirmais Augstākās tiesas nolēmumu krājums, ar ko tiek turpināta Latvijas Senāta kopš 1995.gadā atjaunotā tradīcija katru gadu grāmatas veidā saglabāt vēsturei liecību par augstākās tiesu instances darbu un juridiskās domas virzības tendencēm.
3. jūlijs, 2017

AUGSTĀKĀ TIESA IEBILST PRET ATTEIKUMA PIELAIDEI VALSTS NOSLĒPUMAM PĀRSŪDZĪBU ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTĀ

Augstākā tiesa nosūtījusi vēstuli Tieslietu ministrijai, kurā dara zināmus savus iebildumus 15.jūnijā valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem grozījumiem likumā “Par valsts noslēpumu”. Augstākā tiesa iebilst pret paredzēto ģenerālprokurora lēmuma pārsūdzību Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā kā pirmajā un vienīgajā tiesu instancē.
15. jūnijs, 2017

BALTIJAS VALSTU AUGSTĀKĀS TIESAS TIEKAS IGAUNIJĀ

Ikgadējās Baltijas valstu Augstāko tiesu tikšanās šīgada aktualitāte – tiesu sistēmu reforma, tiesu darba organizācija un administrēšana. Par to trīs valstu Augstāko tiesu pārstāvji dalīsies pieredzē 15. un 16.jūnijā, tiekoties Pērnavā, Igaunijā.
9. jūnijs, 2017

DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJA NORĀDA UZ SLĒPTĀ LOBISMA RADĪTAJIEM ŠĶĒRŠĻIEM TIESĪBU NORMU PIEMĒROŠANĀ

Slēptā lobēšana, kas Latvijā ir ļoti izplatīta, ir nodarījusi lielu ļaunumu valstij, tā ir viens no elementiem, kas veido neuzticēšanos valsts varai, – uzskata Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Piedaloties seminārā "Lobēšanas regulējuma nepieciešamība Latvijā", ko 9.jūnijā rīkoja Valsts prezidenta izveidotā Tiesiskās vides pilnveides komisija, Veronika Krūmiņa norādīja, ka sabiedrībā izplatītais viedoklis, ka parasti likumi tiek pieņemti kādas šauras grupas interesēs, ir radījis priekšstatu, ka lēmumu pieņēmēji – Saeimas, Ministru kabinets – nedarbojas sabiedrības interesēs. 
7. jūnijs, 2017

ĀRVALSTU KOLĒĢU MĀCĪBU VIZĪTE AUGSTĀKAJĀ TIESĀ UN TIESLIETU PADOMĒ

Otrdien, 6. jūnijā, Tiesnešu mācību centra organizētajā starptautiskajā pieredzes apmaiņas vizītē Augstāko tiesu apmeklēja 16 dalībnieki no dažādām Eiropas Savienības valstīm, tostarp 9 vispārējās jurisdikcijas tiesneši, 2 administratīvie tiesneši un 5 prokurori.
5. jūnijs, 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEDALĀS CENTRĀLĀS UN AUSTRUMEIROPAS AUGSTĀKO TIESU PRIEKŠSĒDĒTĀJU KONFERENCĒ

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 4.–7.jūnijā piedalās Centrālās un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē Budapeštā Ungārijā. Šīgada konferencē, kurā satiekas vairāk par divdesmit Augstāko tiesu priekšsēdētāji, diskusijas risināsies par tiesu un tiesnešu neatkarību, tiesu priekšsēdētāju lomu, sabiedrības uzticēšanos tiesām, tiesu efektivizāciju un elektronisko modernizāciju, juridisko profesiju kvalifikāciju.
1. jūnijs, 2017

SAGATAVOTAS VADLĪNIJAS AUGSTĀKO TIESU ADMINISTRĒŠANĀ

Augstākā tiesa projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” ietvaros izstrādājusi vadlīnijas Augstāko tiesu administrēšanā, kā arī vadlīnijas likumdevējiem jautājumos, kas skar Augstāko tiesu darbu.
1. jūnijs, 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM ASTOŅU ADVOKĀTU ZVĒRESTU

Ceturtdien, 1.jūnijā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma astoņu Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu zvērestu. Zvērinātu advokātu rindas papildināja tiesību zinātņu doktors bijušais Ģenerālprokuratūras sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas prokurors Aldis Pundurs, zvērinātu advokātu palīdzes Jeļena Balakleiska, Sandra Heidingere un Linda Spurele, Tieslietu ministrijas juriskonsults un zvērinātu advokātu biroja jurists Gunvaldis Davidovičs, individuāli praktizējošs jurists Uģis Lapiņš, Latvijas juristu arodbiedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks Raido Mills un sertificēta maksātnespējas administratore Sanda Ziedone.
1. jūnijs, 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNESES PIEDALĀS SATVERSMES KOMENTĀRU SAGATAVOŠANĀ

Trešdien, 31. maijā, Rīgas pilī svinīgi atvērts Satversmes zinātnisko komentāru ceturtais sējums. Komentāru autoru kolektīvā arī Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un tiesnese Jautrīte Briede.