Par notikumiem

Drukas versija
28. februāris, 2018

AUGSTĀKO TIESU APMEKLĒ TIESĪBU ZINĀTŅU STUDENTI UN PASNIEDZĒJI NO NĪDERLANDES

28. februārī Augstāko tiesu apmeklēja 58 tiesību zinātņu studenti un pasniedzēji no Nīderlandes, kas ieradušies Latvijā Utrehtas Lietišķo zinātņu universitātes organizētā mācību vizītē.
24. februāris, 2018

LIETU UZKRĀJUMA SAMAZINĀŠANA UN JUDIKATŪRAS VEIDOŠANA – AUGSTĀKĀS TIESAS PRIORITĀTES AIZVADĪTAJĀ GADĀ

Lietu izskatīšanas pozitīvais koeficients un respektējama judikatūra ir Augstākās tiesas aizvadītā gada atzīstami rezultāti – pēc departamentu priekšsēdētāju un citu struktūrvienību vadītāju ziņojumu uzklausīšanas gada atskaites plēnumā 23.februārī rezumēja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
20. februāris, 2018

PIEKTDIEN AUGSTĀKĀS TIESAS GADA ATSKAITES PLĒNUMS

Piektdien, 23.februārī, Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2017.gadā. Struktūrvienību darbu analizēs to vadītāji – Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte Vernuša, Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane un Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.
19. februāris, 2018

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS JAUNOS TIESNEŠUS AICINA BŪT AKTĪVIEM UN CIENĪT SAVU AMATU

Tiesneša amata kandidāti un jaunie tiesneši, kas mācās Latvijas Tiesnešu mācību centra jauno tiesnešu kursā, 19.februārī tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdēdētāju Ivaru Bičkoviču un iepazinās ar Augstākās tiesas un Latvijas tiesu sistēmas vēsturi.
14. februāris, 2018

ĒNU DIENĀ SKOLĒNI AR TIESAS PROCESA IZSPĒLI IEPAZĪST TIESNEŠA DARBU

14.februārī, Ēnu dienas ietvaros, Augstāko tiesu apmeklēja 15 skolēni no Madonas, Vecpiebalgas, Ventspils, Tukuma, Preiļiem, Valmieras un Rīgas, iepazīstot Augstākās tiesas darba ikdienu un tiesneša un tiesnešu palīgu darbu.
12. februāris, 2018

GROZĪJUMI LIKUMĀ “PAR TIESU VARU” PAPLAŠINA TIESLIETU PADOMES UN AUGSTĀKĀS TIESAS DEPARTAMENTU TIESNEŠU KOPASPULCES PILNVARAS

Pirmdien, 12.februārī, spēkā stājas grozījumi likumā “Par tiesu varu”, kas būtiski palielina Tieslietu padomes lomu tiesnešu karjeras gaitā, samazinot šajos jautājumos izpildvaras un likumdevēja ietekmi. Tāpat paplašināta Augstākās tiesas departamentu loma, lemjot par tiesnešu augstāko karjeras posmu – kasācijas instanci, kā arī paplašināta Diciplinārtiesas kompetence.
1. februāris, 2018

APKOPOTA AUGSTĀKĀS TIESAS PRAKSE SOCIĀLO TIESĪBU JAUTĀJUMOS

Augstākajā tiesā apkopotas Administratīvo lietu departamenta nolēmumu atziņas sociālo tiesību būtiskos jautājumos. Nolēmumi tiesību piemērotāju ērtībai sadalīti šādos tematos: apdrošināšana bezdarba gadījumam, valsts sociālie pabalsti, apdrošināšanas stāžs, valsts pensijas, tiesības prasīt vecuma pensiju priekšlaicīgi, slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalsti. Apkopojumi aptver periodu no 2004.gada līdz 2017.gada nogalei (atkarībā no apkopojuma pabeigšanas laika).
1. februāris, 2018

TIESNEŠI: TIESA JĀSPRIEŽ PĒC LIKUMA, NE SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA

Tiesneši ir vienisprātis, ka jebkura lieta ir jāizspriež pēc likuma, neskatoties uz sabiedrības viedokli. Sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS pētījumā par iedzīvotāju, advokātu un tiesnešu attieksmi pret Latvijas tiesu sistēmu tā atbildējuši 98% tiesnešu. Tajā pašā laikā tiesneši arī norāda, ka sajūt spiedienu no masu medijiem (58%) un sabiedrības (50%).