Par notikumiem

Drukas versija
27. marts, 2018

AUGSTĀKĀS TIESAS NOLĒMUMI SISTEMATIZĒTI JAUNOS KLASIFIKATOROS

Augstākās tiesas mājaslapā Judikatūras sadaļā Judikatūras nolēmumu arhīvs Augstākās tiesas departamentu juridiski interesanti nolēmumi un nolēmumi ar judikatūras tēzēm sistematizēti jaunos klasifikatoros. Iepazīstinām ar būtiskākajiem jauninājumiem.
26. marts, 2018

TIESAS ATZIŅAS – PRAKTISKS PALĪGS ŽURNĀLISTA DARBĀ

Raudzīties uz tiesas atziņām kā resursu žurnālista darbā un kā iespēju sabiedrībai zināt savas tiesības Latvijas Žurnālistu asociācijas konferencē 23.martā aicināja Augstākās tiesas Judikatūras uz zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane. Augstākās tiesas pārstāve bija aicināta žurnālistiem stāstīt, kā tiesu nolēmumi un tiesu prakses apkopojumi var kļūt par praktisku palīgu mediju darbā.
23. marts, 2018

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ VIESOJAS LĪDSAS UNIVERSITĀTES PROFESORS PĪTERS VĪLENS

23. martā Augstākajā tiesā ieradās Līdsas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesību pētniecības direktora vietnieks un Līdsas Universitātes profesors Pīters Vīlens (Peter Whelan). Profesors specializējas gan konkurences tiesību, gan krimināltiesību jomā.
20. marts, 2018

AUGSTĀKĀ TIESA NORAIDA PĀRMETUMUS PAR SATVERSMES TIESAS SPRIEDUMA NEIEVĒROŠANU

Pirmdien, 19.martā, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneši apsprieda  publiskajā telpā pausto viedokli par Satversmes tiesas 2017.gada 8.marta sprieduma neievērošanu civillietas Nr.SKC-284/2017 (C04281907) izspriešanā. Šajā lietā spriedums tika pasludināts pagājušā gada 28.decembrī. Civillietu departamenta tiesneši atzina, ka kritiskais viedoklis izteikts, neņemot vērā Satversmes tiesā un Augstākās tiesas Civillietu departamentā izspriesto lietu atšķirīgos faktiskos un tiesiskos apstākļus. Līdz ar to pārmetumi par Satversmes tiesas sprieduma neievērošanu noraidāmi kā nepamatoti.
19. marts, 2018

GODA TIESNESIS KALVIS TORGĀNS SAŅEMS LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LIELO MEDAĻU

Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts, uzklausot Akadēmijas Prezidija izvirzīto kandidātu raksturojumus, Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu šogad nolēma piešķirt Zinātņu akadēmijas akadēmiķiem Vijai Klušai un Kalvim Torgānam. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Dr.habil.iur. Kalvis Torgāns Lielo medaļu saņems par modernas civiltiesību skolas iedibināšanu tiesību zinātnē Latvijā un nozīmīgu ieguldījumu teorētisko atziņu ieviešanā praksē.
16. marts, 2018

SARUNU PAR LATVIJAS VALSTISKUMU PIRMAIS VIESIS VĒSTURNIEKS VALTERS ŠČERBINSKIS

Vēstures zinātņu doktors, Latvijas tiesnešu, advokātu un notāru biogrāfisko vārdnīcu autors Valters Ščerbinskis 16.martā bija pirmais Augstākās tiesas viesis sarunu ciklā par Latvijas valstiskumu. Vēsturnieks runāja par Latvijas valstiskumu  vēstures līkločos. Valters Ščerbinskis klausītājus iepazīstināja arī ar topošo Latvijas nacionālo enciklopēdiju, kurai viņš ir galvenais redaktors.
16. marts, 2018

PĒTĪJUMS PAR TIESU PRAKSI LIETĀS, KURĀS NOZIEDZĪGA NODARĪJUMA SASTĀVA PAZĪME IR BŪTISKS KAITĒJUMS

Latvijas Universitāte pēc Augstākās tiesas pasūtījuma organizējusi tiesu prakses pētījumu „Tiesu prakse lietās, kurās noziedzīga nodarījuma sastāva pazīme ir būtisks kaitējums”. Pētījumā, ko izstrādāja  tiesību zinātņu doktore docente Diāna Hamkova, aptverti gan krimināltiesību teorijas, gan tiesu prakses jautājumi.
15. marts, 2018

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM ADVOKĀTA ZVĒRESTU

Ceturtdien, 15.martā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemtā advokāta Jāņa Kubiļa zvērestu. Jānis Kubilis līdz šim bija zvērināta advokāta palīgs. Viņam ir tiesību zinātņu doktora grāds.
12. marts, 2018

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEDALĀS EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS UN AUGSTĀKO TIESU PRIEKŠSĒDĒTĀJU TĪKLA KOPĪGĀ SANĀKSMĒ

Pirmdien, 12.martā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkla kopīgajā sanāksmē Luksemburgā. Sanāksmes pirmā darba sesija būs veltīta Eiropas Savienības tiesu tīkla tīmekļvietnes prezentācijai un pirmajam novērtējumam. Eiropas Savienības tiesu tīkls (Judicial Network of the European Union – JNEU) sākts veidot pagājušajā gadā pēc Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētāja un dalībvalstu konstitucionālo un augstāko tiesu priekšsēdētāju ierosmes. 
9. marts, 2018

AICINA UZ LĪDSAS UNIVERSITĀTES PROFESORA VIESLEKCIJU PAR KONKURENCES TIESĪBU KRIMINALIZĀCIJU

23.martā plkst.10.00 Latviešu biedrības nama Zelta zālē ar vieslekciju par konkurences tiesību pārkāpumu kriminalizāciju uzstāsies Līdsas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesību pētniecības centra direktora vietnieks, Līdsas universitātes konkurences tiesību un krimināltiesību profesors Pīters Vīlens (Peter Whelan).