Par notikumiem

Drukas versija
27. jūnijs, 2018

AUGSTĀKO TIESU APMEKLĒ ĪPAŠI VIESI NO VĀCIJAS

Piektdien, 22. jūnijā, Augstākajā tiesā viesojās P. Nikolajs Ēlerss (Dr. P. Nikolai Ehlers, LL.M.) un viņa brālis Aleksandrs P. F. Ēlerss (Prof. Dr. Dr,. Alexander P.F. Ehlers) – Herberta Ēlersa mazdēli ar ģimenēm. Herberts Ēlerss ir viens no ievērojamākajiem pirmā Latvijas neatkarības laika juristiem. Viņš ir arī viens no Latvijas civiltiesību stūrakmens – Civillikuma – izstrādātājiem. Vēlāk to tulkojis arī vācu valodā.
21. jūnijs, 2018

NOLĒMUMU TIESISKUMA PĀRBAUDI KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ KRIMINĀLLIETĀS VEIKS KOLEĢIĀLI; ATTEIKUMU MOTIVĒS

Atbilstoši Satversmes tiesas 2018.gada 14.jūnija spriedumam lietā Nr.2017-23-01 “Par Kriminālprocesa likuma 573.panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam” nolēmumu pārbaude kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Krimināllietu departamentā turpmāk notiks koleģiāli trīs tiesnešu sastāvā un atteikums ierosināt kasācijas tiesvedību tiks motivēts.
21. jūnijs, 2018

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS JAUNAJIEM ADVOKĀTIEM NOVĒL CIENĪT SEVI UN SAVU AMATU

Ceturtdien, 21.jūnijā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma septiņu Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu zvērestu. Zvērinātu advokātu rindas papildina Līva Lāce, Oskars Lipskis, Vera Mihaiļenko, Rihards Niedra, Egita Peimane, Ivars Siliņš un Dace Timermane. Visi viņi ir bijuši zvērinātu advokātu palīgi.
20. jūnijs, 2018

PASAULES LATVIEŠU JURISTU KONGRESĀ AKTUALIZĒ AUGSTĀKĀS TIESAS LOMU KOMERCTIESĪBU PROBLĒMU RISINĀŠANĀ

Atklājot Pasaules latviešu juristu III kongresa sekciju “Komercdarbības tiesiskais regulējums: problēmas un to risinājumi”, profesors Kalvis Torgāns iezīmēja virkni komerctiesību problēmu, ko Latvijā jārisina valsts simtgadē. Vienlaikus atzīmēja arī pozitīvo jeb panākumus šajā tiesību jomā. Viens no tiem – judikatūras veidošana ar Augstākās tiesas un Satversmes tiesas dalību.
18. jūnijs, 2018

ČAKSTU DZIMTAS MĀJĀS AUGS BALTIJAS VALSTU AUGSTĀKO TIESU STĀDĪTAIS OZOLS

Baltijas valstu simtgadē godinot Latvijas valsts pirmo prezidentu Jāni Čaksti un viņa ģimeni, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas Augstāko tiesu tiesneši 15.jūnijā Čakstu dzimtas “Aučos” Ozolnieku novadā iestādīja Latvijas ozolu. Vieta nebija izraudzīta nejauši, jo Mintauts Čakste, viens no Čakstes dēliem, no 1934.gada līdz 1940.gadam bija Latvijas Senāta senators. Juristi, tāpat kā pats Latvijas pirmais prezidents, bija arī citi viņa dēli un dzimtai piederīgie.
15. jūnijs, 2018

BALTIJAS VALSTU AUGSTĀKO TIESU PRIEKŠSĒDĒTĀJI DĀVINA GRĀMATAS TAUTAS GRĀMATU PLAUKTAM

Noslēdzot konferenci “Tiesu sistēmu attīstības simtgades ceļš Baltijas valstīs”, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas Augstāko tiesu priekšsēdētāji Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Simtgades Tautas grāmatu plauktam dāvināja katrs savu nozīmīgu grāmatu ar īpašu ierakstu.
12. jūnijs, 2018

BALTIJAS VALSTU SIMTGADES GADĀ AUGSTĀKĀS TIESAS TIEKAS LATVIJĀ

Ceturtdien, 14.jūnijā, Rīgā tiksies trīs Baltijas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāji un tiesneši, lai kopīgā konferencē atskatītos uz tiesu sistēmu attīstību valstu pirmajā simtgadē. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Augstāko tiesu ikgadēja tikšanās ir tradīcija, un īpašajā visu Baltijas valstu simtgades gadā tā notiek Latvijā.
11. jūnijs, 2018

DIGITALIZĒTI VĒSTURISKIE LATVIJAS SENĀTA APVIENOTĀS SAPULCES TIESAS UN RĪCĪBAS SĒŽU ŽURNĀLI

Turpinot Augstākās tiesas un Latvijas Nacionālā arhīva sadarbību, ar vērtīgiem materiāliem papildināta arhīva digitālo materiālu kopa “Ieskats Latvijas Senāta dokumentos 1919–1940”. Tagad tajā ikviens interesents var iepazīties ar Latvijas Senāta Apvienotās sapulces tiesas un rīcības sēžu žurnāliem, kas glabājas Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva 1535. fondā “Latvijas Senāts”.
8. jūnijs, 2018

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ VIESOJAS OKSFORDAS PROFESORS POLS KREIGS

8. jūnijā Augstāko tiesu apmeklēja Oksfordas Universitātes profesors, pasaules vadošais Eiropas Savienības (ES) tiesību akadēmiķis, ES tiesību “Bībeles” līdzautors Pols Kreigs (Paul Craig).
6. jūnijs, 2018

AICINĀJUMS PASAULES LATVIEŠU JURISTIEM APMEKLĒT AUGSTĀKO TIESU

Pavisam drīz – no 18. līdz 20.jūnijam – vienlaikus ar IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresu notiks III Pasaules latviešu juristu kongress un II Latvijas vēsturnieku kongress. Augstākā tiesā piedāvā kongresa dalībniekiem un citiem latviešu juristiem, kas viesojas Latvijā, apmeklēt Augstāko tiesu.