Par notikumiem

Drukas versija
29. oktobris, 2018

Atvērto durvju dienā Augstāko tiesu un Tiesu administrāciju apmeklē tiesu darbinieki

Vairāk nekā 80 apgabaltiesu un rajona tiesu darbinieki pirmdien, 29.oktobrī, apmeklēja Augstāko tiesu un Tiesu administrāciju, lai iepazītos ar šo iestāžu darbu. Tieši tiesu darbiniekiem organizēta Atvērto durvju diena Augstākajā tiesā notika pirmo reizi, un tās mērķis, kā norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, ir gan iepazīstināt ar kasācijas instances tiesas darbu, gan ļaut ikvienam tiesas darbiniekam apzināties sava darba nozīmīgumu kopējā tiesu sistēmā.
26. oktobris, 2018

KASĀCIJAS INSTANCE ATKAL SAUCAS SENĀTS

Saeima vakar, 25.oktobrī, pieņemot grozījumus likumā „Par tiesu varu”, lēma, ka turpmāk Augstākā tiesa var tikt saukta arī par Senātu un Augstākās tiesas tiesneši – par senatoriem.
19. oktobris, 2018

ATZĪMĒ AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠU DEVUMU CIVILPROCESA LIKUMA IZSTRĀDĒ

Šodien, 19.oktobrī, Tieslietu ministrijā norisinās tiesību zinātnieku un praktiķu konference, kas veltīta Civilprocesa likuma 20.gadskārtai un kurā tiek analizēti aktuālie civilprocesa jautājumi. Konferences atklāšanā Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina atskatījās uz Civilprocesa likuma izstrādi un spēkā stāšanos pirms 20 gadiem. Uzrunās īpaši tika uzsvērts Augstākās tiesas tiesnešu ieguldījums procesuālo likumu izstrādē 90. gadu sākumā.
10. oktobris, 2018

APKOPOJUMS PAR NAIDA RUNU UN VĀRDA BRĪVĪBU KRIMINĀLTIESĪBĀS

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa ir sagatavojusi apkopojumu par naida runu un vārda brīvību krimināltiesībās. Apkopojumā izvērsti skatīts starptautiskais tiesiskais regulējums vārda brīvības aizsardzībai un Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse šajos jautājumos. Papildus tam norādīta arī Latvijas tiesu prakse naida runas krimināllietās, kurās taisītais spriedums ir stājies spēkā no 2012.gada oktobra līdz 2018.gada maijam.
4. oktobris, 2018

AUGSTĀKĀ TIESA PIEDĀVĀ TĒMAS TIESĪBU ZINĀTŅU STUDENTU DARBIEM

Augstākā tiesa ir sagatavojusi piedāvājumu tiesību zinātņu maģistrantūras un doktorantūras studentiem ar iespējamām tēmām 2018./ 2019.mācību gadam, kuru pētniecībā interesantu pienesumu dotu arī Augstākās tiesas nolēmumos paustās atziņas.
28. septembris, 2018

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEDALĀS EIROPAS SAVIENĪBAS AUGSTĀKO TIESU PRIEKŠSĒDĒTĀJU ASOCIĀCIJAS ĢENERĀLAJĀ ASAMBLEJĀ

Šodien, 28.septembrī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas Ģenerālajā asamblejā un konferencē Karlsrūē, Vācijā. Šīgada konferences tēma ir par Augstāko tiesu un Konstitucionālo tiesu sadarbību. Pamatziņojumu sniedz Itālijas Augstākās tiesas prezidents Giovanni Mammone.
25. septembris, 2018

UKRAINAS AUGSTĀKĀ TIESA DIVU PROJEKTU IETVAROS GŪST PIEREDZI LATVIJAS AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

Otrdien, 25.septembrī, Augstākajā tiesā viesojās divas Ukrainas Augstākās tiesas pārstāvju grupas, kas gūt pieredzi Latvijā ieradušās divu dažādu Eiropas atbalstītu projektu ietvaros. Ukrainas Augstākās tiesas tiesneši tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču un tiesnešiem un zinātniskajiem padomniekiem no visiem departamentiem, lai iepazītos ar Latvijas Augstākās tiesas darba pieredzi, īpašu uzmanību pievēršot tā saucamajiem “kasācijas filtriem”. 
21. septembris, 2018

TIESĪBU ZINĀTŅU PROFESORI NO JAPĀNAS APMEKLĒ AUGSTĀKO TIESU

Piektdien, 21. septembrī, Augstākajā tiesā viesojās delegācija no Japānas. Tās sastāvā bija profesori no Nagojas Universitātes Ichihashi Katsuya, Sato Humito un Yasuda Rie un profesors Honda Takio no Rio Koku Universitātes (Kioto), kā arī Publisko tiesību studiju centra direktora vietnieks Tsay Igor, kurš pārstāvēja Pasaules ekonomikas un diplomātijas universitāti (Taškentā).
21. septembris, 2018

KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJS: FINANŠU NOZIEGUMU APKAROŠANAS PROBLĒMA IR PIRMSTIESAS PROCESA ILGUMS UN KVALITĀTE

Lai izprastu problēmas, jāanalizē tiesas spriedumu motīvi, – norāda Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe par Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes publiski paustajiem apgalvojumiem, ka tiesu spriedumi un sodu politika neveicina finanšu noziegumu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu.
21. septembris, 2018

APKOPOTA AUGSTĀKĀS TIESAS PRAKSE NODOKĻU TIESĪBU JAUTĀJUMOS

Latvijā visus nodokļus un nodevas vienojošais likums ir likums „Par nodokļiem un nodevām”. Tas nosaka nodokļu tiesību un to iekasēšanas pamatus un ir uzskatāms par “jumta” likumu visiem Latvijas nodokļiem. Ņemot vērā šā likuma sabiedrisko nozīmi, kā arī to, ka sakārtots un pārskatāms nodokļu regulējums ir arī neatņems elements komercdarbības vides uzlabošanai, Augstākā tiesa ir apkopojusi savu praksi likuma „Par nodokļiem un nodevām” piemērošanā.