Par notikumiem

Drukas versija
10. janvāris, 2018

CIVILLIETU DEPARTAMENTA TIESNEŠU KOPSAPULCE SNIEDZ SKAIDROJUMU PAR PUSES PILNVAROTĀ PĀRSTĀVJA TIESĪBĀM PIEDALĪTIES UN IZTEIKTIES SLĒGTĀ TIESAS SĒDĒ KOPĀ AR PĀRSTĀVAMO

Otrdien, 9. janvārī, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulce sniedza skaidrojumu par puses pilnvarotā pārstāvja tiesībām piedalīties un izteikties slēgtā tiesas sēdē kopā ar pārstāvamo. Kopsapulci, pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 49.1 panta pirmo daļu un ņemot vērā Latvijas Republikas tiesībsarga ierosinājumu, sasauca Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.