Par notikumiem

Drukas versija
16. novembris, 2018

Valsts simtgadē Augstākā tiesa atgūst Senāta vārdu

Latvijas valsts proklamēšanas simtgades svinīgais pasākums 16.novembrī Augstākajā tiesā sākās ar ilgi gaidītu notikumu – vēsturiskā Senāta nosaukuma atklāšanu virs ieejas tiesā. Ar Saeimas 25.oktobra lēmumu kasācijas instancei atgriezts Senāta nosaukums, un Valsts prezidents likumu izsludināja īsi pirms valsts svētkiem. Kā uzsvēra Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs – brīdis ir nozīmīgs, jo Senāta nosaukums turpmāk būs līdzvērtīgs Augstākās tiesas nosaukumam.
16. novembris, 2018

Valsts svētku nedēļā Augstākajā tiesā noslēdzās sarunu cikls par Latvijas valstiskumu

14.novembrī Augstākajā tiesā notika pasākums, kurā Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki kopā ar Jaunā Rīgas teātra aktieri Vili Daudziņu diskutēja par Latvijas valstiskumu kultūrā un teātrī.
16. novembris, 2018

Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēde: Komercreģistra darbības saistībā ar sprieduma izpildi civillietā nav pakļautas administratīvās tiesas kontrolei

Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēde, izskatot Administratīvo lietu departamenta jautājumu par pieteikuma pakļautību, atzina, ka administratīvais process nav atbilstošais līdzeklis, lai pārbaudītu, vai ir izdarīts viss, kas nospriests ar spriedumu civillietā. Jautājumi par sprieduma izpildes pareizību civillietā risināmi, izmantojot civilprocesuālos līdzekļus.
15. novembris, 2018

Valsts svētkos televīzijā rādīs filmu “Senatori”

Kas un kādi bija cilvēki, kas veidoja Augstāko tiesu 1918.gadā un attīstīja līdz 1940.gadam, kāds liktenis viņus piemeklēja pēc Latvijas okupācijas, kā notika cīņa par Latvijas neatkarību ārpus valsts robežām – viedokļi, radinieku atmiņu stāsti, dokumenti – skatieties Skrundas televīzijas veidotajā dokumentālajā filmā “Senatori”.
15. novembris, 2018

Augstākajā tiesā viesojas Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzēji

Valsts svētku priekšvakarā Augstākajā tiesā viesojās Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzēji. Sveicot viesus Valsts svētkos, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs atzīmēja, ka viņu apmeklējums notiek nozīmīgā dienā, kad Valsts prezidents izsludinājis grozījumus likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem kasācijas instancei atgriezts tās vēsturiskais Senāta nosaukums.
9. novembris, 2018

Augstākās Tiesas Biļetens: ko Latvijas tiesneši novēl tiesu sistēmai otrajā gadu simtā

Neatkarību! Izturību! Drosmi! Tās ir trīs pamatlietas, ko tiesneši novēl Latvijas tiesu sistēmai otrajā gadu simtā. Un ir vēl desmitiem citu novēlējumu, ko tiesneši, izmantojot mobilās tehnoloģijas, rakstīja vēlējumā tiesu sistēmai Latvijas tiesnešu konferencē. “Augstākās Tiesas Biļetena” jaunākajā numurā publicēti 7.septembra Latvijas tiesnešu konferences materiāli, kuros gan atskats uz tiesu sistēmas simtgadi, gan skats nākotnē, akcentējot tiesneša īpašo lomu un atbildību.
7. novembris, 2018

Prasījums atlīdzināt noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarītus mantiskus zaudējumus nav pakļauts izskatīšanai administratīvajā tiesā

Augstākās tiesas priekšsēdētāja sasauktā departamentu priekšsēdētāju sēdē izšķirts Administratīvo lietu departamenta jautājums par lietas pakļautību, atzīstot, ka prasījums atlīdzināt valsts amatpersonas bezdarbības rezultātā nodarītus mantiskus zaudējumus nav pakļauts izskatīšanai administratīvajā tiesā, ja šī bezdarbība atzīta par noziedzīgu nodarījumu. Tad primāri par nodarīto kaitējumu un par zaudējumiem atbild tieši persona, kura ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, un šī persona atbild Kriminālprocesa likumā un Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
5. novembris, 2018

Izsludina iespēju rajonu un apgabaltiesu tiesnešiem uz laiku strādāt par zinātniski analītiskajiem padomniekiem Augstākajā tiesā

Augstākā tiesa izsludinājusi divus konkursus, kuros rajonu (pilsētu) un apgabaltiesu tiesnešiem tiek dota iespēja pieteikties pieredzes apmaiņā Augstākajā tiesā un noteiktu laiku pildīt zinātniski analītiskā padomnieka pienākumus. Viens konkurss izsludināts uz zinātniski analītiskā padomnieka amatu Judikatūras un zinātniski analītiskajā nodaļā, otrs – Administratīvo lietu departamentā.
1. novembris, 2018

Tiesnese Veronika Krūmiņa vada tiesību zinību stundu savā pirmajā skolā

Interesanta un izzinoša pēdējā oktobra diena bija Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas 12.klašu skolēniem. Pie viņiem viesojās un tiesību zinību stundu vadīja Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Skolā, kuru vienpadsmit gadu savulaik tiesnese saukusi par savu.
30. oktobris, 2018

Priecājamies par valsts augstāko apbalvojumu tiesnesei Edītei Vernušai!

Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesei Edītei Vernušai piešķirts augstākais valsts apbalvojums – Triju zvaigžņu ordenis. Ordeņa kapituls tiesnesei piešķīris ordeņa IV šķiru.