Par notikumiem

Drukas versija
24. augusts, 2018

APKOPOTA AUGSTĀKĀS TIESAS PRAKSE MAKSĀTNESPĒJAS LIETĀS

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi Civillietu departamenta praksi fizisko un juridisko personu maksātnespēju un tiesiskās aizsardzības procesu regulējošo normatīvo aktu piemērošanā.
15. augusts, 2018

AUGSTĀKĀ TIESA VEIDO LATVIJAS SENĀTA VĒRTĪGĀKO SPRIEDUMU “TOPU”

Tuvojoties Latvijas Senāta simtgadei, Augstākā tiesa iecerējusi apkopot informāciju par Latvijas Senāta (1918–1940) vērtīgākajiem spriedumiem – uz kuriem ir atsauces šodienas nolēmumos, komentāros un publikācijās, kas noderējuši juristu (un ne tikai juristu) darbā, smeļoties kādu domu, argumentu vai izteiksmes formu. Vai bijuši interesanti juridiskās tehnikas vai izteiksmes dēļ.
25. jūlijs, 2018

“JURISTA VĀRDS” VELTA NUMURU VĀCBALTU TIESĪBNIEKAM DĪTRIHAM LĒBERAM UN AUGSTĀKĀS TIESAS SPRIEDUMAM VIŅA DĒLA PILSONĪBAS LIETĀ

Žurnāla “Jurista Vārds” 24.jūlija numurs veltīts izcilajam vācbaltu tiesībniekam profesoram Dītriham Andrejam Lēberam (1923–2004), “kura nopelnus Latvijas neatkarības cerību uzturēšanā garajos šķietami bezcerīgās padomju okupācijas gados nekādā ziņā nedrīkstam aizmirst” – numura tēmu piesaka žurnāla galvenā redaktore.
20. jūlijs, 2018

“TURĪBAS” VASARAS SKOLAS STUDENTI APMEKLĒ AUGSTĀKO TIESU

19. jūlijā Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane tikās ar augstskolas “Turība” vasaras skolas studentiem no Latvijas, Lietuvas, Bulgārijas, Austrijas, Čehijas un Itālijas. Ārvalstu studenti bija ieradušies Latvijā, lai divas nedēļas Biznesa augstskolā “Turība” piedalītos Mediācijas vasaras skolā – intensīvās mācībās par mediāciju. Studenti bija izrādījuši lielu interesi par Latvijas Augstāko tiesu, kā arī jau viesojušies Saeimā.
3. jūlijs, 2018

KO DARĪT, LAI TIESU VARAI UZTICĒTOS 80% LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU?

Tāds bija jautājums vienā no sarunu festivāla “Lampa” diskusijām 30.jūnijā Cēsīs, kurā piedalījās arī Augstākās tiesas tiesneši Aigars Strupišs un Anita Kovaļevska. Tiesnesis Strupišs ir arī Disciplinārtiesas priekšsēdētājs, bet tiesnese Kovaļevska – Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja.
2. jūlijs, 2018

AUGSTĀKĀ TIESA IZSLUDINĀJUSI KONKURSU UZ ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA TIESNEŠA AMATU

Līdz 23.jūlijam interesenti aicināti pieteikties atklātā pretendentu konkursā uz tiesneša amata vietu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Konkursā var piedalīties zemāku instanču tiesneši, kuriem ir vismaz 10 gadu kopējais darba stāžs tiesneša amatā, vai tiesnesis, kuram ir maģistra vai doktora grāds. Tāpat konkursā var piedalīties arī personas, kas bijušas Satversmes tiesas tiesneša, starptautiskas vai pārnacionālas tiesas tiesneša amatā.   Uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt arī persona, kurai ir ne mazāk kā 15 gadu kopējais darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla, zvērināta advokāta vai prokurora amatā.
27. jūnijs, 2018

AUGSTĀKO TIESU APMEKLĒ ĪPAŠI VIESI NO VĀCIJAS

Piektdien, 22. jūnijā, Augstākajā tiesā viesojās P. Nikolajs Ēlerss (Dr. P. Nikolai Ehlers, LL.M.) un viņa brālis Aleksandrs P. F. Ēlerss (Prof. Dr. Dr,. Alexander P.F. Ehlers) – Herberta Ēlersa mazdēli ar ģimenēm. Herberts Ēlerss ir viens no ievērojamākajiem pirmā Latvijas neatkarības laika juristiem. Viņš ir arī viens no Latvijas civiltiesību stūrakmens – Civillikuma – izstrādātājiem. Vēlāk to tulkojis arī vācu valodā.
21. jūnijs, 2018

NOLĒMUMU TIESISKUMA PĀRBAUDI KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ KRIMINĀLLIETĀS VEIKS KOLEĢIĀLI; ATTEIKUMU MOTIVĒS

Atbilstoši Satversmes tiesas 2018.gada 14.jūnija spriedumam lietā Nr.2017-23-01 “Par Kriminālprocesa likuma 573.panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam” nolēmumu pārbaude kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Krimināllietu departamentā turpmāk notiks koleģiāli trīs tiesnešu sastāvā un atteikums ierosināt kasācijas tiesvedību tiks motivēts.
21. jūnijs, 2018

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS JAUNAJIEM ADVOKĀTIEM NOVĒL CIENĪT SEVI UN SAVU AMATU

Ceturtdien, 21.jūnijā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma septiņu Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu zvērestu. Zvērinātu advokātu rindas papildina Līva Lāce, Oskars Lipskis, Vera Mihaiļenko, Rihards Niedra, Egita Peimane, Ivars Siliņš un Dace Timermane. Visi viņi ir bijuši zvērinātu advokātu palīgi.
20. jūnijs, 2018

PASAULES LATVIEŠU JURISTU KONGRESĀ AKTUALIZĒ AUGSTĀKĀS TIESAS LOMU KOMERCTIESĪBU PROBLĒMU RISINĀŠANĀ

Atklājot Pasaules latviešu juristu III kongresa sekciju “Komercdarbības tiesiskais regulējums: problēmas un to risinājumi”, profesors Kalvis Torgāns iezīmēja virkni komerctiesību problēmu, ko Latvijā jārisina valsts simtgadē. Vienlaikus atzīmēja arī pozitīvo jeb panākumus šajā tiesību jomā. Viens no tiem – judikatūras veidošana ar Augstākās tiesas un Satversmes tiesas dalību.