Par notikumiem

Drukas versija
26. aprīlis, 2018

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ VIESOJAS DELEGĀCIJA NO KIRGIZSTĀNAS

Trešdien, 25. aprīli, Augstākajā tiesā viesojās delegācija no Kirgizstānas - Valsts prezidenta kancelejas un Kirgizstānas Augstākās tiesas. Dalībnieki tikās ar Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāju Anitu Zikmani.Trešdien, 25. aprīli, Augstākajā tiesā viesojās delegācija no Kirgizstānas - Valsts prezidenta kancelejas un Kirgizstānas Augstākās tiesas. Dalībnieki tikās ar Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāju Anitu Zikmani.
24. aprīlis, 2018

ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTS PIEDALĪJIES “JURISTA VĀRDA” SPECIĀLNUMURA VEIDOŠANĀ

Žurnāla “Jurista Vārda” 24.aprīļa numurs pilnībā veltīts administratīvajām tiesībām, un tā veidošanā piedalījušies visu triju instanču administratīvo tiesu priekšsēdētāji, tiesneši un tiesnešu palīgi. Par numura viesredaktori “Jurista Vārds” aicinājis Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītisko padomnieci Ditu Plepu, viņa savukārt projektā iesaistījusi teju visu departamentu.
13. aprīlis, 2018

SIMTGADES GADĀ UZ SENIORU DIENU AICINA VISUS TIESLIETU SISTĒMĀ STRĀDĀJUŠOS

Tieslietu sistēmas kopīgā Senioru diena, kas pirmo reizi notika Latvijas simtgades pasākumu ietvaros, varētu kļūt par tradīciju. Atsaucība un senioru satikšanās prieks liecināja, ka šādi pasākumi ir nepieciešami.
9. aprīlis, 2018

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ NORISINĀJIES PROFESORA K. ČAKSTES CIVILTIESĪBU IZSPĒLES FINĀLS

Konstantīna Čakstes vārds ir atgriezies Latvijas civiltiesību dzīvē ar jaunu sparu, jo godinot ievērojamā Latvijas tiesībzinātnieka piemiņu, ar vērienu noslēgusies profesora vārdā nosauktā nacionālā mēroga tiesas procesa izspēle studējošiem.
3. aprīlis, 2018

BIĻETENA JAUNAJĀ NUMURĀ – PĀRSKATS PAR AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU UN JUDIKATŪRA AIZVADĪTAJĀ GADĀ

“Augstākās Tiesas Biļetena” 16.numurā publicēts publiskais pārskats par Augstākās tiesas darbu 2017.gadā, kas Latvijas tiesu sistēmas vēsturē bija gads, kad Augstākā tiesa sāka strādāt tikai kā kasācijas instance. Publiskajā pārskatā – Augstākās tiesas raksturojums, izmaiņas un aktualitātes, statistika un Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju un citu struktūrvienību vadītāju pārskats un atziņas par aizvadīto gadu.
27. marts, 2018

AUGSTĀKĀS TIESAS NOLĒMUMI SISTEMATIZĒTI JAUNOS KLASIFIKATOROS

Augstākās tiesas mājaslapā Judikatūras sadaļā Judikatūras nolēmumu arhīvs Augstākās tiesas departamentu juridiski interesanti nolēmumi un nolēmumi ar judikatūras tēzēm sistematizēti jaunos klasifikatoros. Iepazīstinām ar būtiskākajiem jauninājumiem.
26. marts, 2018

TIESAS ATZIŅAS – PRAKTISKS PALĪGS ŽURNĀLISTA DARBĀ

Raudzīties uz tiesas atziņām kā resursu žurnālista darbā un kā iespēju sabiedrībai zināt savas tiesības Latvijas Žurnālistu asociācijas konferencē 23.martā aicināja Augstākās tiesas Judikatūras uz zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane. Augstākās tiesas pārstāve bija aicināta žurnālistiem stāstīt, kā tiesu nolēmumi un tiesu prakses apkopojumi var kļūt par praktisku palīgu mediju darbā.
23. marts, 2018

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ VIESOJAS LĪDSAS UNIVERSITĀTES PROFESORS PĪTERS VĪLENS

23. martā Augstākajā tiesā ieradās Līdsas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesību pētniecības direktora vietnieks un Līdsas Universitātes profesors Pīters Vīlens (Peter Whelan). Profesors specializējas gan konkurences tiesību, gan krimināltiesību jomā.
20. marts, 2018

AUGSTĀKĀ TIESA NORAIDA PĀRMETUMUS PAR SATVERSMES TIESAS SPRIEDUMA NEIEVĒROŠANU

Pirmdien, 19.martā, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneši apsprieda  publiskajā telpā pausto viedokli par Satversmes tiesas 2017.gada 8.marta sprieduma neievērošanu civillietas Nr.SKC-284/2017 (C04281907) izspriešanā. Šajā lietā spriedums tika pasludināts pagājušā gada 28.decembrī. Civillietu departamenta tiesneši atzina, ka kritiskais viedoklis izteikts, neņemot vērā Satversmes tiesā un Augstākās tiesas Civillietu departamentā izspriesto lietu atšķirīgos faktiskos un tiesiskos apstākļus. Līdz ar to pārmetumi par Satversmes tiesas sprieduma neievērošanu noraidāmi kā nepamatoti.
19. marts, 2018

GODA TIESNESIS KALVIS TORGĀNS SAŅEMS LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LIELO MEDAĻU

Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts, uzklausot Akadēmijas Prezidija izvirzīto kandidātu raksturojumus, Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu šogad nolēma piešķirt Zinātņu akadēmijas akadēmiķiem Vijai Klušai un Kalvim Torgānam. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Dr.habil.iur. Kalvis Torgāns Lielo medaļu saņems par modernas civiltiesību skolas iedibināšanu tiesību zinātnē Latvijā un nozīmīgu ieguldījumu teorētisko atziņu ieviešanā praksē.