Par notikumiem

Drukas versija
11. februāris, 2020

Tieslietu padome aicina Augstāko tiesu izvērtēt tiesvedību ilgumu ietekmējošos faktorus Latvijas tiesās

Tieslietu padome aicina Augstāko tiesu izveidot darba grupu, kas izvērtētu civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu tiesvedību ilgumu ietekmējošos faktorus Latvijas tiesās. Darba grupā, kuras darbu vadīs Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa, kā ekspertus pieaicinās gan Augstākās tiesas senatorus, gan citus atbildīgo institūciju pārstāvjus.
10. februāris, 2020

Augstākās tiesas darbinieki iepazīst Rīgas apgabaltiesas darbu

Piektdien, 7. februārī, Augstākās tiesas darbinieku delegācija viesojās Rīgas apgabaltiesā, lai savstarpēji apmainītos ar pieredzi, labāk iepazītu otrās instances tiesu darbu, kā arī uzzinātu, kādas iniciatīvas apgabaltiesa sagaida no Augstākās tiesas. Pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās divpadsmit darbinieki no Senāta departamentiem, Administrācijas un Kancelejas.
10. februāris, 2020

Senatore Senkāne novēro Azerbaidžānas parlamenta vēlēšanas

Augstākās tiesas senatore Marika Senkāne kā Centrālās vēlēšanu komisijas locekle piedalījās Azerbaidžānas parlamenta ārkārtas vēlēšanās, kas notika svētdien, 9.februārī.
3. februāris, 2020

Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulce sniedz skaidrojumu par nosakāmo valsts nodevu kopīpašuma izbeigšanas prasībai

Otrdien, 28. janvārī, Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulce sniedza skaidrojumu par to, kāda valsts nodeva maksājama par prasību izbeigt kopīpašumu. Kopsapulci, pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 49.1 panta pirmo daļu un ņemot vērā Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājas ierosinājumu, sasauca Senāta priekšsēdētājs I. Bičkovičs.
3. februāris, 2020

Krimināllietu departamentā darbu sāk tiesnese Inese Laura Zemīte

3.februārī darbu Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesneša amatā sāk Inese Laura Zemīte. Tiesnese bija pieteikusies konkursā uz tiesneša amatu Senāta Krimināllietu departamentā. Ar Tieslietu padomes 2019.gada 16.decembra lēmumu Rīgas apgabaltiesas tiesnese Inese Laura Zemīte pārcelta Augstākās tiesas tiesneša amatā.
31. janvāris, 2020

Augstākās tiesas priekšsēdētājs piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas gada atklāšanā

Šodien, 31. janvārī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas oficiālajā tiesvedības gada atklāšanas pasākumā Strasbūrā. Šī pasākuma ietvaros notiek arī starptautisks seminārs par Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju.
17. janvāris, 2020

Par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprina tiesību zinātņu doktori Sandru Kaiju

Saeima 16.janvārī par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja tiesību zinātņu doktori Sandru Kaiju. Sandra Kaija ieguvusi tiesību doktora grādu juridiskās zinātnes krimināltiesību apakšnozarē. Viņai ir vairāk nekā 15 gadu darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla amatā, šobrīd viņa ir profesore Rīgas Stradiņa Universitātē, vadošā pētniece Baltijas Starptautiskajā akadēmijā un docenta pienākumu izpildītāja Biznesa augstskolā Turība.
15. janvāris, 2020

Augstākā tiesa apkopojusi administratīvo tiesu praksi KNAB lietās

Augstākā tiesa apkopojusi Senāta nolēmumos paustās atziņas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lietās, kas izskatītas laika periodā no Administratīvo lietu departamenta darbības sākuma 2004.gadā līdz 2019.gada decembrim. Līdz ar to apkopojums veidots, secīgi atlasot Administratīvo lietu departamenta izteiktās atziņas par likumos, kas regulē KNAB darbību, ietvertajām tiesību normām.
8. janvāris, 2020

Senāts aizvadīto gadu noslēdzis ar pozitīviem lietu izskatīšanas rādītājiem

Senāta 2019.gada darba statistiskas rādītāji kopumā liecina par dinamisku darbu, kā arī apliecina, ka darba organizācijas pārmaiņas departamentos, proti, veiksmīgi izmantojot tiesnešu līdzšinējo pieredzi un nodrošinot pilnīgu ilgstošā prombūtnē esošo tiesnešu aizvietošanu, devušas labus rezultātus.