Par notikumiem

Drukas versija
23. februāris, 2021

Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Diāna Makarova pārcelta Augstākās tiesas senatores amatā

Ar Tieslietu padomes 23.februāra lēmumu Augstākās tiesas tiesneša amatā pārcelta Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Diāna Makarova. Tiesnese bija pieteikusies konkursā uz Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesneša amata vietu.
22. februāris, 2021

Valsts prezidents tiekas ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju un Satversmes tiesas priekšsēdētāju

Valsts prezidents Egils Levits šodien tiešsaistē apspriedās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Sanitu Osipovu un Augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu, dialogā apmainoties viedokļiem par konstitucionālo orgānu darbību krīzē, kā arī par svarīgiem ilgtermiņa jautājumiem tiesiskas valsts stiprināšanā.
22. februāris, 2021

Augstākās tiesas priekšsēdētājs aicina tiesu priekšsēdētājus nodrošināt termiņu pārvaldību tiesās

Augstākās tiesas priekšsēdētājs vairāku tiesu priekšsēdētājiem nosūtījis aicinājumu likumā noteiktajā ietvarā nodrošināt termiņu pārvaldību tiesā un informēt Tieslietu padomi par ilgās izskatīšanas cēloņiem krimināllietās, kurās tiesvedība pirmajā instancē notiek piecus gadus vai ilgāk.
17. februāris, 2021

Atkārtotā izdevumā izdota mācību grāmata par administratīvajām tiesībām

Tiesu namu aģentūra izdevusi mācību grāmatu “Administratīvās tiesības”, kas ir otrais, papildinātais izdevums 2016.gadā izdotajai grāmatai. Pazīstamie un savu nozari labi pārzinošie administratīvo tiesību speciālisti – Edvīns Danovskis un senatores Jautrīte Briede un Anita Kovaļevska – analizējuši attiecīgo tiesību aktu piemērošanu atbilstoši to jaunākajām, aktuālajām redakcijām.
8. februāris, 2021

Priekšsēdētāju sanāksmes – instruments tiesu viedokļa izzināšanai tiesu sistēmai būtiskos jautājumos

Tieslietu padome aizvien aktīvāk iesaistās tiesu politikas veidošanā, un tai ir svarīgi tiesu viedokļi pirms lēmumu pieņemšanas. Tādēļ turpmāk Augstākās tiesas priekšsēdētājs ar apgabaltiesu un rajona (pilsētu) tiesu priekšsēdētājiem tiksies regulāri pirms tiesu sistēmai svarīgu jautājumu skatīšanas Tieslietu padomē.
1. februāris, 2021

Senāta Administratīvo lietu departamentā darbu sāk divi apgabaltiesas tiesneši

Senāta Administratīvo lietu departamentā 1.februārī tiesneša amata pienākumus sāk pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesneši Lauma Paegļkalna un Valters Poķis.  Ar Tieslietu padomes lēmumu viņiem uzdots aizstāt Augstākās tiesas tiesnešus vakances līdz 2022.gada 30.decembrim.
1. februāris, 2021

Bijušajai senatorei Edītei Vernušai piešķir Goda tiesneša nosaukumu

Tieslietu padome piešķīrusi Goda tiesneša nosaukumu bijušajai Augstākās tiesas senatorei Edītei Vernušai, kura tiesneša amata pienākumus beidza pildīt 2020.gada 30.aprīlī.