Par notikumiem

Drukas versija
15. aprīlis, 2021

Augstākās tiesas plēnumā vēlēs Disciplinārtiesas locekli

Pirmdien, 19.aprīlī, Augstākās tiesas plēnumā senatori vēlēs vienu Disciplinārtiesas locekli no Administratīvo lietu departamenta. Vēlēšanām jānotiek, jo senatorei Vēsmai Kakstei beidzas piecu gadu pilnvaru termiņš Disciplinārtiesas locekļa amatā.
13. aprīlis, 2021

Krimināllietu departamenta darbinieki publikācijās skaidro dubultās sodīšanas nepieļaujamības principa piemērošanu

Žurnāla “Jurista Vārds” 13.aprīļa numurā Senāta Kriminālietu departamenta darbinieku publikācijās paplašināti aplūkots Krimināllietu departamenta 28.janvāra lēmumā SKK-2/2021 ietvertais jautājums par dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in idem) principa pārkāpuma izvērtēšanu.
31. marts, 2021

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ekonomisko lietu tiesas atklāšanā: Tiesneša amats nav viegla nasta

Uzrunājot jaunās Ekonomisko lietu tiesas tiesnešus tiesas darbības uzsākšanas dienā 31.martā, Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs sacīja: “Tiesneša amats nav viegla nasta. Un es nerunāju tikai par profesionālo pusi – zināšanām un prasmēm. Esmu pārliecināts, ka ar to tiksiet galā.
29. marts, 2021

Nosaka kārtību, kā lietas dalībniekiem nosūta Senāta nolēmumus

Ņemot vērā, ka aizvien vairāk tiesas dokumentu, tai skaitā tiesas nolēmumi, tiek parakstīti ar drošu elektronisku parakstu, Augstākā tiesa noteikusi kārtību, kā lietas dalībniekiem tiek nosūtīti tiesas nolēmumi.
26. marts, 2021

Bāriņtiesas rīcības tiesiskumu, nodrošinot bērna un vecāka saskarsmes tiesības, jāvērtē administratīvajā tiesā

Augstākās tiesas priekšsēdētāja sasauktā Senāta departamenta priekšsēdētāju sēdē izškirts jautājums par lietas pakļautību gadījumos, kad bāriņtiesa nodrošina bērna un vecāka saskarsmes tiesības atbilstoši tiesas nolēmumam civillietā.
25. marts, 2021

Departamenta priekšsēdētāju sēdē lemj, kādā kārtībā piedzenami medicīnas pārbaudes izdevumi no ieslodzītā

Izskatot Vidzemes rajona tiesas tiesneses lūgumu noteikt lietas piekritību, Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdē izskaidrots, ka Ieslodzījumu vietu pārvaldes prasība pret ieslodzīto personu par tādu izdevumu piedziņu, kas saistīti ar apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veikto medicīnisko pārbaudi, nav pakļauta izskatīšanai civilprocesuālā kārtībā. Iestādei jāizdod administratīvais akts, ar kuru ieslodzītajam tiek uzlikts pienākums segt medicīniskās pārbaudes izdevumus.
22. marts, 2021

Augstākās Tiesas Biļetenā – pārskats par aizvadīto gadu, stratēģiski dokumenti, noderīgas tiesībdomas

“Augstākās Tiesas Biļetena” 22.numuru varētu saukt par tiesu sistēmas rokasgrāmatu turpmākajam darbam, jo tajā vienkopus publicēti vairāki stratēģiski dokumenti – Tieslietu padomes stratēģija un Augstākās tiesas stratēģija turpmākajiem pieciem gadiem, jaunā Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtība, jaunais Tiesnešu ētikas kodekss un lietu izskatīšanas standarti Latvijas tiesās.  
19. marts, 2021

Augstākās tiesas priekšsēdētājs prasīs Tiesnešu ētikas komisijas atzinumu par Ekonomisko lietu tiesas tiesnesi Pulli-Čižovu

Piektdien, 19.martā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs tikās ar Ekonomisko lietu tiesas tiesnesi Oksanu Pulli-Čižovu, kurai plašsaziņas līdzekļos pārmesti iespējami pārkāpumi pirms stāšanās tiesneša amatā, darbojoties kā maksātnespējas administratorei.
16. marts, 2021

Tieslietu padome atbalsta Krimināllietu departamenta iniciatīvu par paplašinātu tiesas sastāvu Senātā un vienošanos pārsūdzēšanu apgabaltiesā

Tieslietu padome 12.marta sēdē atbalstīja Senāta Krimināllietu departamenta priekšlikumus grozījumiem Kriminālprocesa likumā un aicina Tieslietu ministriju virzīt šos priekšlikumus apstiprināšanai Saeimā.
13. marts, 2021

Sēru vēsts: mūžībā devies bijušais senators Kalvis Torgāns

12.martā saņemta sēru vēsts – mūžībā devies Augstākās tiesas Goda tiesnesis profesors Kalvis Torgāns (1939–2021). Sešus no sava bagātā un darbīgā mūža gadiem viņš bija senators Senāta Civillietu departamentā. Izcila personība, kas iededza ne vienu vien zvaigzni pie judikatūras debesīm.