Tieslietu padome atbalstīja tieslietu ministres priekšlikumu par Talsu rajona tiesas tiesneša Alvisa Jēkabsona iecelšanu Talsu rajona tiesas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem.

Ņemot vērā līdzšinējā tiesas priekšsēdētāja iegūto ieredzi tiesas darba organizācijas un personāla vadības jautājumos, Amata pretendentu izvērtēšanas komisija atzinusi viņu par piemērotāko no diviem kandidātiem, kas bija pieteikušies konkursā uz tiesas priekšsēdētāja amatu.

Tieslietu padome noteica, ka ar Saeimas 23.janvāra lēmumu rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā ieceltā Dace Grabovska tiesneša amata pienākumus pildīs Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.

Jautājumi skatīti Tieslietu padomes 2014.gada 17.februāra sēdē

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211