Atbalsta lietas dalībnieku atbildības pastiprināšanu par negodprātīgu tiesību izmantošanu civilprocesā

Tieslietu ministrija, analizējot citu valstu pieredzi un diskutējot ar ekspertiem, izstrādājusi priekšlikumus tiesiskā regulējuma izmaiņām, kas vērsts uz patiesības paušanas tiesai pienākuma nostiprināšanu Civilprocesa likumā, un lūdza Tieslietu padomes viedokli, vai lietas dalībnieku atbildība par negodprātīgu tiesību izmantošanu civilprocesā būtu nostiprināma tikai ar civilprocesuālām sankcijām, vai arī papildus paredzot arī kriminālatbildību. Tieslietu padome atbalstīja variantu, ka atbildība par negodprātīgu tiesību izmantošanu tiek nostiprināta Civilprocesa likumā ar patiesības teikšanas pienākumu un civilprocesuālajām sankcijām.

Pirmkārt, likumā tiktu noteikts tiešs pienākums pusēm, trešajām personām un pārstāvjiem sniegt tiesai izsmeļošas un patiesas ziņas par faktiem un lietas apstākļiem un dot tikai patiesus paskaidrojumus.

Otrkārt, lai palielinātu pašas tiesas rīcības brīvību veicināt godprātīgu lietas dalībnieka tiesību un pienākumu izmantošanu un cieņu pret tiesu, tiek paredzēts ieviest arī jaunas civilprocesuālās sankcijas par necieņas izrādīšanu pret tiesu vai negodprātīgu tiesību un pienākumu izmantošanu, lietas novilcināšanu.

Jautājums skatīts Tieslietu padomes 2014.gada 27.janvāra sēdē

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211