1.aprīlī stāsies spēkā grozījumi Civilprocesa likuma 250.27pantā, saskaņā ar kuriem mainīsies līdzšinējā pārsūdzības kārtība lietās par maza apmēra prasībām, pirmās instances tiesas sprieduma pārsūdzību kasācijas kārtībā aizstājot ar pārsūdzību apelācijas kārtībā.

Lai nodrošinātu civillietu ātrāku izskatīšanu un nepārslogotu apgabaltiesas, Tieslietu padome atzina par atbalstāmu Tieslietu ministrijas priekšlikumu, ka maza apmēra prasībām ir nosakāma no vispārīgās apelācijas tiesvedības kārtības atšķirīga lietu izskatīšanas kārtība.

Atšķirīgā kārtība, pirmkārt, paredz ieviest apelācijas atļaujas, nosakot kritērijus, atbilstoši kuriem ir pieļaujama maza apmēra prasību izskatīšana apelācijas instancē. Otrkārt, procesuālās ekonomijas nolūkos paredzēts maza apmēra prasības izskatīt rakstveida procesā.

Grozījumi Civilprocesa likumā, kas nosaka lietu par maza apmēra prasībām izskatīšanas īpatnības apelācijas instancē, Saeimai jāpieņem līdz 1.aprīlim, kad stājas spēkā iepriekšējie likuma grozījumi, atbilstoši kuriem mainīta šo lietu pārsūdzēšanas instance.

Jautājums skatīts Tieslietu padomes 2014.gada 17.februāra sēdē

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211