Iepazīstoties ar Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par vienota tiesu ekspertīžu centra izveidi, kas sagatavots Ministru kabineta uzdevumā, Tieslietu padome atzina par nepieciešamu izveidot valstī vienotu tiesu ekspertīžu centru, kas būtu Tieslietu ministrijas padotības iestāde.

Šobrīd tiesu ekspertīzes veic piecas tiesu ekspertīžu iestādes – Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienests, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”. Tiesu ekspertīžu iestāžu funkcijas ir sadalītas, ņemot vērā ekspertīžu veidus, taču sadalījums nav strikts un nenovērš funkciju dublēšanos un nenodrošina nepieciešamo kvalitāti, turklāt iestāžu darbība normatīvajos aktos noregulēta tikai daļēji.

Lai veicinātu vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveidošanu un nodrošinātu tiesu ekspertīžu kvalitāti, vienlaikus izvērtējot vienotās tiesu ekspertīžu iestādes institucionālo padotību, Tieslietu ministrija ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu par vienotās tiesu ekspertīžu iestādes izveidošanas veicamo pasākumu projektu, kurā piedāvāti trīs iespējamie rīcības modeļi.

Pirmais modelis paredz vienota tiesu ekspertīžu biroja izveidi, Valsts tiesu ekspertīžu birojam pakāpeniski pievienojot Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldi un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru, tajā skaitā pārņemot slimnīcu tiesu ekspertīžu veikšanas funkcijas, saglabājot iestādes padotību tieslietu ministram. Otrais modelis paredz pārveidot Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldi par iestādi un apvienot to ar Valsts tiesu ekspertīžu birojs un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru, nosakot tā padotību iekšlietu ministram. Ziņojuma projektā ietverts arī alternatīvs risinājums, kas neprasa papildus finansējumu un ko atbalsta paši ekspertīžu veicēji, proti – esošās tiesu ekspertīžu organizatoriskās sistēmas saglabāšanu, bet pārskatot tiesu ekspertīžu iestāžu funkcijas, lai novērstu to dublēšanos.

Tieslietu padome atbalstīja pirmo attīstības modeli, uzskatot, ka efektīvas tiesas spriešanas nodrošināšanai optimālāks būtu vienots tiesu ekspertīžu birojs ar vienotu padotību tieslietu ministram.

Jautājums skatīts Tieslietu padomes 2014.gada 27.janvāra sēdē

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211