Pasaules ekonomikas forums publiskojis Globālās konkurētspējas indeksa ziņojumu 2015.–2016.gadam, kurā Latvija ierindota 44.vietā starp 140 apsekotajām pasaules valstīm. Globālās konkurētspējas indekss sniedz informāciju par Latvijas valsts ekonomikas stiprajām un vājajām pusēm, un tajā iekļauts arī tieslietu sistēmas un tiesiskuma novērtējums.

Lai iepazītos ar metodoloģiju, kā tiek veidots Globālās konkurētspējas indeksa ziņojums, Tieslietu padome uzklausīja Rīgas Ekonomikas augstskolas Ilgtspējīgā biznesa centra direktora Arņa Saukas informāciju.  Šī institūcija apkopo datus Latvijā un sniedz informāciju ārvalstu pētniekiem.

Tieslietu padome vēlējās izprast, kā šajā pētījumā veidojas Latvijas tieslietu sistēmas un tiesiskuma zemais novērtējums, kas būtiski atšķiras no citiem pētījumiem, piemēram, Eiropas Komisijas ziņojuma par tiesu darba efektivitāti.

Ilgtspējīgā biznesa centra direktors skaidroja, ka viņu uzdevums ir savākt aptuveni 100 Latvijas uzņēmēju viedokļus par jau definētiem jautājumiem, starp kuriem arī četras uz tieslietām attiecināmas pozīcijas. Sauka norādīja, ka šādā aptaujā iegūtos rezultātus nevar uzskatīt par pietiekamu informāciju politisku lēmumu pieņemšanai vai citām iniciatīvām. Tos jāuztver kā uzņēmēju domas pētījumu, kas identificē problēmas, kas rūp uzņēmējiem. Lai izdarītu analītiskākus secinājumus, jāveic padziļinātus pētījumus, skaidrojot respondentu izpratni par konkrētiem jautājumiem, piemēram, tiesiskuma efektivitāti. Turklāt, kā uzsvēra pētnieks, konkurētspējas indeksu neveido tikai tiesu sistēmas vērtējums, tas ir tikai viena no daudzām komponentēm. Savukārt globālā salīdzinājumā jāņem vērā, ka katrai valstij ir savas vērtību izpratnes tradīcijas un prasību līmenis.

Biznesa centra direktora ieteikums tiesu sistēmai – veikt padziļinātus pētījumus, noskaidrojot konkrētas mērķauditorijas, lai atbilstoši to interesēm skaidrotu tiesu sistēmas procesus un attīstību.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 26.oktobra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211