Rīgas apgabaltiesu turpmākos piecus gadus turpinās vadīt līdzšinējā tiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone – tā lēma Tieslietu padome 1.jūlija sēdē. Pēc iepazīšanās ar pretendentu atlases komisijas sagatavoto vērtējumu un visu trīs kandidātu uzklausīšanas un iztaujāšanas Tieslietu padome lēma par Daigas Vilsones atkārtotu iecelšanu šajā amatā.

Atskatoties uz aizvadīto laiku Rīgas apgabaltiesas vadībā, priekšsēdētāja akcentēja caurskatāmības nodrošināšanu un sistēmisku procedūru ieviešanu tiesas darba organizācijā, bet kā nākamā perioda virsmērķi sauca kvalitatīvu tiesas darbu, kas tiek darīts cilvēku labā. Svarīgs uzdevums mērķa sasniegšanā būs kolektīva saliedēšana.

Arī uz Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja amatu kandidēja trīs tiesneši, no kuriem Tieslietu padome amatā uz nākamajiem pieciem gadiem iecēla Pēteri Novičenoku. Par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi Pēteris Novičenoks iecelts 2012.gadā – sākumā amata pienākumus pildīja Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 2015.gadā pārcelts uz Rēzeknes tiesu.

Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāju Tieslietu padome iecēla līdzšinējo tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Sandru Strenci. Viņa bija vienīgā kandidāte uz šo amatu. Tā kā Sandra Strence ir Rīgas apgabaltiesas tiesnese, Tieslietu padome viņu pārcēla par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša pienākumu izpildītāju.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 2019.gada 1.jūlija sēdē. Informāciju par visiem sēdē pieņemtajiem lēmumiem un skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211