Pēc Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšlikuma Tieslietu padome izdarīja grozījumus Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentā, paplašinot un izmainot tiesnešu ārpuskārtas novērtēšanas procedūras.

Turpmāk ārpuskārtas novērtēšana tiks veikta arī tiem Augstākās tiesas tiesu palātu tiesnešiem, kas pretendēs un tiesneša vietu Augstākās tiesas departamentā.

Otra pārmaiņa – tēmu aktuālas tiesību normas piemērošanas problēmas analīzei, ko tiesnesis gatavos ārpuskārtas novērtēšanā, noteiks Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, nevis pats tiesnesis, kā tas bija līdz šim. Kā norāda Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs Māris Vīgants, tas dos iespēju objektīvāk izvērtēt tiesneša prasmi identificēt problēmjautājumus, prasmi argumentēt savu viedokli un formulēt iespējamos risinājumus. Temats tiks noteikts, ņemot vērā tiesību nozari, kurā tiesnesis specializējas.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 27.jūnija sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211