Tieslietu padome konceptuāli atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto dokumentu „Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”, kura realizācijā plānots piesaistīt Eiropas Sociālā fonda līdzekļus.

Pamatnostādnēs paredzētie tiesu sistēmas cilvēkresursu attīstības rīcības virzieni ir apmācības modeļu un programmu pilnveidošana, efektīvāka cilvēkresursu izmantošana, kas ietver tiesneša amata kandidātu un jauno tiesnešu prasmju attīstību, tiesu organizatoriskās un administratīvās vadības kvalitātes paaugstināšanu, ES tiesību konsultantu un tiesnešu tīkla izveidi un vienotas tiesu prakses veicināšanu un judikatūras attīstīšanu. Vēl viens pamatnostādņu rīcības virziens paredzēts alternatīvo domstarpību risināšanas izmantošanas veicināšana.

Jautājums skatīts Tieslietu padomes 28.aprīļa sēdē