Piekrīt no likuma izslēgt nosacījumu par tiesu auditu

Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus likumā “Par tiesu varu”, kas precizē tiesu audita funkcijas īstenošanas kārtību.

Tā kā Tieslietu ministrijai un Tiesu administrācijai jau ir deleģētas tās funkcijas, attiecībā uz kurām Iekšējā audita likumā paredzēts sniegt vērtējumu par iekšējām kontrolēm, ministrija uzskata, ka no likuma “Par tiesu varu” būtu svītrojams pienākums veikt tiesu auditu. Nepieciešamo rezultātu var sasniegt, veicot auditu Tieslietu ministrijā un Tiesu administrācijā, savukārt tiesās veicot tikai pārbaudes, kādas jau šobrīd nodrošina ministrija un Tiesu administrācija.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 12.septembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211