Pirmdien, 27.oktobrī, tiek sasaukta Tieslietu padomes ārkārtas sēde, lai izskatītu Saeimas Juridiskās komisijas lūgumu līdz 27.oktobrim sniegt atzinumu par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par tiesu varu””.

Likumprojektā, ko paredzēts steidzamības kārtā virzīt otrajam – galīgajam lasījumam Saeimas 30.oktobra sēdē, iekļauti būtiski jautājumi, kas attiecas uz Augstākās tiesas tiesu palātu tiesnešu turpmāko karjeru pēc Augstākās tiesas tiesu palātas darbības termiņa beigām un Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas pievienošanu citām tiesām. Tiesu apvienošanai Tieslietu padome jau iepriekš paudusi konceptuālu atbalstu, turpretī jautājumu par Augstākās tiesas tiesu palātu tiesnešu turpmāko karjeru līdz šim Tieslietu padome nav skatījusi.

Saeimas vēstuli Tieslietu padome saņēma 22.oktobrī,  un tajā prasīts Tieslietu padomes viedokli darīt zināmu līdz 27.oktobrim. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Tieslietu padomes reglamentu tik īsā termiņā nav iespējams sasaukt sēdi klātienē, Tieslietu padomes locekļi bija aicināti izteikt viedokli rakstveida procesā. Taču, ņemot vērā jautājumu nozīmīgumu, vairākums Tieslietu padomes locekļu uzskatīja, ka tas skatāms klātienes sēdē. Tādēļ 27.oktobrī tiek sasaukta Tieslietu padomes ārkārtas sēde.

Tieslietu padomes ārkārtas sēde notiks Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.14.00.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211