Pirmdien, 27.janvārī, Tieslietu padome sniegs viedokli par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu Gunāru Kusiņu. Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu izvirzījuši 12 Saeimas deputāti.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī citi tiesnešu karjeras jautājumi.

Tieslietu padome arī apspriedīs jautājumu par tiesas sēžu gaitas fiksēšanu audioierakstā un tehnisko līdzekļu izmantošanas problēmām. Šis jautājums kļuvis aktuāls šinī gadā, kad ar 1.janvāri spēkā stājušies grozījumi Civilprocesa likumā, kas paredz tiesas sēdes gaitas fiksēšanu audioierakstā, bet nenosaka, vai un kāds tiesas sēdes protokols būtu rakstāms. 

Sēdes darba kārtībā vēl citi Tieslietu ministrijas virzīti jautājumi – par vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveidi, par plānotajiem grozījumiem pārejai uz „tīrajām tiesu instancēm” civillietu izskatīšanā un par lietas dalībnieku atbildības pastiprināšanu par negodprātīgu tiesību izmantošanu civilprocesā.

Tieslietu padomes 27.janvāra sēde notiks Augstākajā tiesā, 461.zālē. Sākums plkst.13.00.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211