Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 27.jūnijā, atkārtoti tiks skatīts konceptuālais ziņojums „Par advokātu procesa ieviešanu atsevišķās civillietu kategorijās”.

Tieslietu ministrija ziņojumu ir papildinājusi atbilstoši Tieslietu padomes šī gada 16.februāra sēdē izteiktajiem priekšlikumiem, tai skaitā plašāk atspoguļojot sabiedrības viedokli par iespēju ieviest advokātu procesu.

Tieslietu ministrija lūdz Tieslietu padomes atbalstu konceptuālā ziņojuma tālākai virzībai.

Tieslietu ministrija sagatvojusi arī tiesnešu specializācijas principu un slodzes rādītāju noteikšanas kārtības projektu, arī šis jautājums būs Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā.

Savukārt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija rosina izdarīt grozījumus kolēģijas reglamentā, precizējot tiesnešu ārpuskārtas novērtēšanas kārtību.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī tiesnešu karjeras un citi jautājumi.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtības projekts

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 27.jūnijā, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211