Skatot jautājumu par apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu un Augstākās tiesas budžetu pieprasījumu 2016.gadam, Tieslietu padome pauž satraukumu, ka nākamā gada budžetā nav paredzēts palielināt atalgojumu tiesu darbiniekiem.

Tieslietu padomes locekļi norādīja, ka tiesu darbinieku atalgojums šobrīd ir neatbilstoši zems darba kvalifikācijai un apjomam, kā arī tas nav konkurētspējīgs valsts pārvaldē. Līdz ar to tiesu personāla mainība pārsniedz pat 40% gadā, kas mazina tiesu darba efektivitāti, kvalitāti un var ietekmēt arī personu tiesības uz taisnīgu tiesu.

Kopumā atbalstot tiesu budžeta projektus, Tieslietu padome vienlaikus savā lēmumā atzīst par nepietiekamu finansējumu tiesu darbinieku atalgojumam. Tieslietu padome aicina Tieslietu ministriju aktualizēt šo problēmu un vērst uz to Ministru prezidentes uzmanību.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 28.septembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211