Tieslietu padome 25.marta sēdē skatīs jautājumu par tiesneša atstādināšanas no amata procesu, paredzot Tiesnešu disciplinārkolēģijas kompetenci pēc savas iniciatīvas atstādināt tiesnesi no amata disciplinārlietas izskatīšanas laikā, kā arī pilnvaras disciplinārlietas ierosinātājam vienlaikus ar disciplinārlietas ierosināšanu  izteikt priekšlikumu Tiesnešu disciplinārkolēģijai par tiesneša atstādināšanu no amata.

Otrs jautājums, kas paredzēts Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā – par tiesnešu imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās. Tieslietu padome, šo jautājumu skatot jau 2017.gadā, pauda viedokli, ka diskusija par tiesnešu un prokuroru imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās aktualizējama pēc administratīvo sodu sistēmas sakārtošanas, proti, administratīvā aresta kā administratīvā soda veida izslēgšanas. Ņemot vērā, ka 2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums, kurš izslēdz administratīvo arestu kā soda veidu, Tieslietu padome atsāks diskusiju par tiesnešu imunitātes administratīvajās lietās atcelšanu un par nepieciešamo grozījumu virzību likumos “Par tiesu varu”, Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā un Administratīvās atbildības likumā.

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 25.martā, Augstākās tiesas 146.zālē. Sākums plkst.11.00.

Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons 67020396, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv

Caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211