Tieslietu padome iecēla tiesnesi Jāni Grīnbergu Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem.

Tieslietu padome iecēla tiesnesi Inesi Siliņeviču Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājas amatā ar 2018.gada 25.novembri uz pieciem gadiem.

Tieslietu padome iecēla tiesnesi Sanitu Rūtenu - Laizāni Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja vietnieces amatā uz pieciem gadiem.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 23.oktobrī.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv