Tieslietu padome atbalstīja Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesneses Aija Āvas iecelšanu šīs tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem. Aija Āva Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas vadītājas amatā jau bija iepriekšējo pilnvaru termiņu – kopš 2011.gada.

Tieslietu padome pieņēma lēmumu par Rīgas rajona tiesneses Madaras Ābeles pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesu. Piedalīties izsludinātajā konkursā tiesnesi mudinājusi Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas specializācija lietu, kas skar bērna prettiesisku pārvietošanu pāri robežai vai aizturēšanu, izskatīšanā.

Sakarā ar vakanto tiesneša amata vietu Jelgavas tiesā tiesneša prombūtnes laikā Tieslietu padome uzdeva Jelgavas tiesas tiesneša pienākumus uz laiku pildīt Dobeles rajona tiesas tiesnesim Andrim Škutānam.

 Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 27.jūnija sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211