Par atzinīgu pirmās Tieslietu padomes darba novērtējumu liecina fakts, ka Tiesnešu konferencē, kas notika 5.septembrī, uz nākamo četru gadu pilnvaru termiņu pārvēlēti visi seši Tieslietu padomes locekļi, kas pārstāv apgabaltiesas, rajona (pilsētas) tiesas un zemesgrāmatu nodaļas.

Tieslietu padomes sastāvā arī turpmāk strādās Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs Andris Strauts, Rīgas apgabaltiesas tiesnese Sandra Strence, Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane, Tukuma rajona tiesas priekšsēdētāja Adrija Kasakovska, Bauskas rajona tiesas tiesnesis Aigars Sniedzītis un Jūrmalas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Ināra Jaunzeme.

Septīto vēlētos Tieslietu padomes locekli – Augstākās tiesas tiesnesi – vēlēs Augstākās tiesas plēnums 15.septembrī.

Uz sešām Tieslietu padomes locekļu amata vietām, ko pārvēlēja Tiesnešu konference, bija pavisam 11 kandidāti, ko izvirzījuši tiesu kolektīvi, tiesas kolēģijas, departamenti, Tiesnešu biedrība. Pirms balsojuma kandidāti sniedza savu redzējumu par turpmāko Tieslietu padomes attīstību un svarīgākajiem uzdevumiem.

Kā atzīmēja Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs – kandidātu redzējums devis vērtīgas idejas un priekšlikumus turpmākajam Tieslietu padomes darbam. Priekšsēdētājs aicināja tos, kas tiks ievēlēti, tikpat precīzi, aktīvi un stingri paust savu pozīciju arī Tieslietu padomes sēdēs un citur, pārstāvot Tieslietu padomes viedokli.

Tieslietu padome, kas ir koleģiāla institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā, izveidota 2010.gadā. Tās sastāvā ir 15 locekļi – astoņas tiesu varas, izpildvaras un likumdevējvaras amatpersonas un septiņi vēlēti tiesneši. Vēlēta Tieslietu padomes locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi, atkārtoti to var ievēlēt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

 

Vairāk par Tiesnešu konferenci skatiet:

Konferencē norāda uz Tieslietu padomes nozīmi tiesiskuma veicināšanā un nepieciešamību stiprināt tās autoritāti

Tieslietu padomes priekšsēdētājs iezīmē svarīgākos Tieslietu padomes turpmākos uzdevumus

Latvijas tiesnešu konferences viesi – Lietuvas, Polijas un Gruzijas Augstāko tiesu tiesneši

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211