Ņemot vērā, ka septembrī beidzas Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas piecu locekļu pilnvaras, Tieslietu padome nolēma 13.oktobrī organizēt elektroniskās Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanas.

Par Tiesnešu elektroniskās konferences vadītāju noteica Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi Valteru Poķi, par sekretāri – Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāju Dainu Treiju.

Balsu skaitīšanas komisijas sastāvā noteica būt Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesei Jolantai Līvenai, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesei Ievai Zabarovskai un Aizkraukles rajona tiesas priekšsēdētājai Ingai Zālītei. 

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 12.septembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 286522