Tieslietu padome turpinās darbu pie padomes stratēģijas izstrādes, ņemot vērā Valsts prezidenta izveidotās Tiesiskās vides pilnveides komisijas pētījumu un priekšlikumus Tieslietu padomes darba pilnveidošanai. Gan Tieslietu padomes, gan Tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšlikumi šobrīd tiek apkopoti, sistematizēti un nodoti Tieslietu padomes locekļu izvērtēšanai, lai rudenī spriestu par to iestrādi Tieslietu padomes stratēģijā un turpmāku virzību.

Tieslietu padome arī uzklausīja Tiesu administrācijas informāciju par tiesnešu specializācijas un slodzes rādītāju noteikšanu, izstrādājot automatizētu mehānismu Tiesu informatīvajā sistēmā. Tieslietu padome konceptuāli atbalstīja tiesnešu specializācijas un slodzes rādītāju noteikšanas principus, kas tiks ņemti vērā, izstrādājot tiesnešu specializācijas un slodzes rādītāju noteikšanas kārtību.

Jautājumus Tieslietu padome skatīja 27.jūnija sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211