Par Tieslietu padomi

Drukas versija
10. jūnijs, 2015

Pieņem Hāgas deklarāciju par tiesu sistēmas efektivitātes veicināšanu

Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ - European Network of Councils for the Judiciary) Ģenerālās asamblejas šīgada tēma bija par tieslietu sistēmu efektivitātes veicināšanu. Asamblejā, kas notika Hāgā 3.–5.jūnijā, piedalījās 22 asociācijas locekļi un 15 novērotāji. Latviju Eiropas Tieslietu padomju asociācijā pārstāvēja Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. ENCJ prezidents Džefrijs Voss (Geoffrey
9. jūnijs, 2015

Tieslietu padome piekrīt Jūrmalas pilsētas tiesas reorganizācijai

Tieslietu padome atbalstīja plānotos grozījumus likumā „Par tiesu varu”, ar ko paredzēts likumā noteikt regulējumu, lai turpmāk varētu veikt ar tiesu namu koncepta ieviešanu saistītās reformas tiesu organizatoriskajā struktūrā, kā arī piešķirt Ministru kabinetam kompetenci noteikt rajonu (pilsētu) tiesu, attiecīgo tiesu namu un zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorijas.
9. jūnijs, 2015

Atbalsta tiesu jaunās politikas iniciatīvas turpmākajiem trīs gadiem

Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas un Tieslietu ministrijas sagatavotās jaunās politikas iniciatīvas tiesām 2014.–2016.gadam.
9. jūnijs, 2015

Aktualizē vadlīnijas lietu nodošanai citai tiesai lietas ātrākai izskatīšanai

Tieslietu padome papildināja iepriekš apstiprinātās Vadlīnijas tiesvedībā pieņemtas lietas nodošanai citai tiesai lietas ātrākai izskatīšanai, paredzot videokonferences organizēšanu, ja lietas dalībnieks lūdz iespēju piedalīties lietas iztiesāšanā, izmantojot videokonferenci.
9. jūnijs, 2015

Tiesnešu karjera: ieceļ apgabaltiesu vadītājus, Augstākās tiesas tiesnešiem uzdod pildīt pienākumus apgabaltiesā

Tieslietu padome atbalstīja Andra Strauta atkārtotu iecelšanu Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā uz 5 gadiem. Andrim Strautam ir 21 gada pieredze tiesneša amatā, un 19 gadu pieredze vadošā amatā – bijis Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs, bet kopš 2010.gada – Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs.
4. jūnijs, 2015

Tieslietu padome lems par Jūrmalas tiesas reorganizāciju

Pirmdien, 8.jūnijā, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā tiks skatīts jautājums par iespējamo Jūrmalas pilsētas tiesas reorganizāciju jeb pievienošanu Rīgas rajona tiesai.
4. jūnijs, 2015

Tieslietu padomes priekšsēdētājs piedalās Eiropas Tieslietu padomju asociācijas ģenerālajā asamblejā

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās Eiropas Tieslietu padomu asociācijas (ENCJ) Ģenerālajā asamblejā, kas notiek Hāgā 3.–5.jūnijā. Asamblejas pamata tēma – tieslietu sistēmu efektivitātes veicināšana.
19. maijs, 2015

Tiesu administrācija izvirza piecas prioritātes 2015.gada darbam

Tieslietu padomes sēdē, kas notika 18.maijā, Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics iepazīstināja Tieslietu padomi ar administrācijas 2014.gada darba prioritātēm, novitātēm un problēmjautājumiem.
19. maijs, 2015

Apstiprina tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijas un tiesu komunikācijas stratēģiju

Ņemot vērā, ka tiesu sistēmas darba caurskatāmība stiprina tās uzticamību sabiedrībā, Tieslietu padome, kas izveidota ar mērķi piedalīties tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā, par stratēģiski nozīmīgu instrumentu savu uzdevumu izpildei uzskata tiesu sistēmai piederīgo institūciju savstarpējo komunikāciju un uz vienotiem principiem balstītu komunikāciju ar sabiedrību.
19. maijs, 2015

Ierobežojumu publiskot informāciju par disciplinārlietu pret tiesnešiem ierosināšanu atzīst par samērīgu

Tieslietu padome kā pieaicinātā persona Satversmes tiesas ierosinātajā lietā „Par Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.6 panta pirmās daļas atbilstību Satversmes 100.pantam” apsprieda savu pozīciju šajā jautājumā un atzina, ka Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā noteiktais ierobežojums publiskot lēmumu par tiesnešu disciplinārlietu ierosināšanu un disciplinārlietu materiālus ir samērīgs un atbilstošs leģitīmā mērķa sasniegšanai.