Par Tieslietu padomi

Drukas versija
19. maijs, 2015

Lemj tiesnešu karjeras jautājumus: tiesu noteikšanu, pārcelšanu, aizvietošanu

Tieslietu padome noteica tiesas, kurās tiesneša pienākumus pildīs ar Saeimas 23.aprīļa lēmumu rajona (pilsētas) tiesu tiesneša amatā ieceltās tiesneses: Inguna Gaile – Rīgas rajona tiesā, Anita Grāvīte – Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā, Zita Studente – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.
15. maijs, 2015

Tieslietu padome uzklausīs Tiesu administrācijas ziņojumu un apspriedīs tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijas

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 18.maijā, ziņojumu par 2014.gada darbu sniegs Tiesu administrācija, kas ir tieslietu ministra padotībā esoša iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu.
30. aprīlis, 2015

Tieslietu padome lemj par Augstākās tiesas tiesnešu aizvietošanu un Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieku

Tieslietu padome uzdeva Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Inesei Graudai pildīt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā.
24. aprīlis, 2015

Eiropas Komisija novērtējusi Latvijas tiesu sistēmas modernizāciju un tiesnešu tālākizglītības iespējas

Eiropas Komisijas ziņojums „Eiropas Savienības rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā” publiskots arī latviešu valodā, un tajā var pārliecināties – Latvijas tiesu sistēmas rādītāji ir virs vidējiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Latvijas tiesu sistēma īpaši augstu novērtēta elektronisku rīku ieviešanā tiesvedības procesos.
20. aprīlis, 2015

Tieslietu padome atbalsta abus Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātus

20.aprīļa sēdē Tieslietu padome atbalstīja abu Augstākās tiesas tiesnešu izvirzīto kandidātu – Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča un Administratīvo lietu departamenta tiesneša Andra Guļāna – virzīšanu Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam turpmākajiem pieciem gadiem.
20. aprīlis, 2015

Tieslietu padome atbalsta Kalnmeiera kandidatūru ģenerālprokurora amatam

Tieslietu padome 20.aprīļa sēdē atbalstīja Ērika Kalnmeiera kandidatūras virzīšanu ģenerālprokurora amatam.
16. aprīlis, 2015

Tieslietu padome lems par ģenerālprokurora un Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātiem

Pirmdien Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā divi nozīmīgi jautājumi – saskaņojums ģenerālprokurora amata kandidātam un viedokļa izteikšana par Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātiem.
14. aprīlis, 2015

Tieslietu padome nepiekrīt Augstākās tiesas tiesneša statusa saglabāšanai uz departamentu nepārceltam tiesnesim

Tieslietu padome, 13.aprīļa sēdē izskatot Saeimas Juridiskās komisijas piedāvāto normatīvo regulējumu pēc tiesu palātu likvidācijas uz Augstākās tiesas attiecīgu departamentu nepārcelto tiesnešu karjeras risinājumam, nepiekrita, ka departamentos nepārceltajiem tiesnešiem būtu uzdodams pildīt tiesnešu amata pienākumus citā apelācijas instances tiesā, saglabājot Augstākās tiesas tiesneša statusu un dodot priekšrocību atgriezties Augstākajā tiesā, ja rodas vakanta tiesneša amata vieta departamentā.
10. aprīlis, 2015

Tieslietu padomes sēdē prezentēs tiesu prakses apkopojumu prasības nodrošināšanas lietās

Pirmdien, 13.aprīlī, Tieslietu padomes sēdē tiks prezentēts Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas veiktais apkopojums par tiesu praksi prasības nodrošināšanas lietās.
20. marts, 2015

Aicina Saeimu palielināt apgabaltiesu tiesnešu skaitu

Tieslietu padome lūdz Saeimu palielināt apgabaltiesu tiesnešu skaitu par trīs tiesnešiem, paredzot, ka apgabaltiesās ir 140 tiesneši, tai skaitā Administratīvajā apgabaltiesā – 22.