Par Tieslietu padomi

Drukas versija
27. oktobris, 2015

Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanā vēlas piesaistīt bijušos tiesnešus

Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Baiba Vītoliņa Tieslietu padomi informēja par ieceri patērētāju strīdu risināšanas komisijas darbā iesaistīt bijušos tiesnešus.
23. oktobris, 2015

Tieslietu padome izvērtēs Latgales rajonu tiesu reorganizācijas plānu un lems par tiesnešu pašpārvaldes institūciju vēlēšanām

Tieslietu padome pirmdien, 26.oktobrī, skatīs jautājumu par Latgales tiesu apgabalā esošo tiesu reorganizāciju. Tieslietu ministrijas sagatavotais reorganizācijas plāns paredz ar 2016.gada 1.februāri Ludzas un Balvu rajona tiesas un to sastāvā esošās Zemesgrāmatu nodaļas administratīvi pievienot Rēzeknes tiesai, savukārt Preiļu un Krāslavas rajona tiesas un Preiļu zemesgrāmatu nodaļu pievienot Daugavpils tiesai.
9. oktobris, 2015

Tieslietu padome atbalsta Rezevskas kandidatūru Satversmes tiesas tiesneses amatam

Tieslietu padome atbalsta Latvijas Universitātes Juridiskā fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras profesores juridisko zinātņu doktores Daigas Rezevskas kandidatūru Satversmes tiesas tiesneses amatam.
9. oktobris, 2015

Dobeles rajona tiesā darbu sāk jauna tiesnese

Tieslietu padome noteica, ka Nora Pakule tiesneša pienākumus pildīs Dobeles rajona tiesā.
29. septembris, 2015

Tieslietu padome: finansējums tiesu darbinieku atalgojumam ir nepietiekams

Skatot jautājumu par apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu un Augstākās tiesas budžetu pieprasījumu 2016.gadam, Tieslietu padome pauž satraukumu, ka nākamā gada budžetā nav paredzēts palielināt atalgojumu tiesu darbiniekiem.
29. septembris, 2015

Plāno Tiesnešu konferences darba kārtību

Tieslietu padome ieskicēja aktuālos jautājumus, kas būtu iekļaujami 13.novembra Latvijas tiesnešu konferences darba kārtībā. Pēc Tieslietu padomes priekšsēdētāja uzaicinājuma savu iespējamo līdzdalību konferencē apliecinājis Valsts prezidents Raimonds Vējonis.
29. septembris, 2015

Atbalsta grozījumus Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

Tieslietu padome atbalstīja sagatavotos grozījumus Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas paredz, ka Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieka vietā Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ir viens no Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētājiem, kurš ir arī Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs.
29. septembris, 2015

Tiesnešu pārcelšana administratīvajās tiesās un Rīgas rajona tiesā

28.septembra sēdē Tieslietu padome noteica jaunajam tiesnesim Agrim Dreimanim amata pienākumus pildīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā. Viņš rajona (pilsētas) tiesneša amatā iecelts ar Saeimas 3.septembra lēmumu.
24. septembris, 2015

Tieslietu padome izvērtēs tiesu budžeta pieprasījumu 2016.gadam

Tieslietu padome pirmdien, 28.septembrī, izvērtēs Tieslietu ministrijas sagatavoto apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu budžeta pieprasījumu un Augstākās tiesas sagatavoto Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2016.gadam.
1. septembris, 2015

Tieslietu padome akceptē tiesu sistēmas darbinieku apmācību prioritātes

Tiesnešu mācības Eiropas Tiesību akadēmijā un stažēšanās starptautiskajās institūcijās – tie ir daži no apmācības virzieniem, ko nākamo piecu gadu laikā Latvijas tiesnešiem un prokuroriem finansēs no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.