Par Tieslietu padomi

Drukas versija
14. jūnijs, 2016

Tieslietu padome tiekas ar Tiesiskās vides pilnveides komisiju

Iepazīstoties ar Tiesiskās vides pilnveides komisijas pētījumu par Tieslietu padomes darba pilnveidošanas iespējām un uzklausot ziņojuma prezentāciju, Tieslietu padome ir vienisprātis, ka nepieciešams stiprināt padomes pilnvaras, sastāvu un pārvaldību, lai Tieslietu padome spētu būtiski ietekmēt tiesu sistēmas attīstību un tai būtu noteicošā loma tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē.
9. jūnijs, 2016

Tieslietu padome iepazīsies ar ziņojumu par padomes darba pilnveidošanu

Pirmdien, 13.jūnijā, Tieslietu padome tiksies ar Valsts prezidenta izveidotās Tiesiskās vides pilnveides komisiju, lai iepazītos ar komisijas sagatavoto ziņojumu par Tieslietu padomes darba pilnveidošanu un vienotos par tālāku darbības plānu priekšlikumu īstenošanā.
1. jūnijs, 2016

Eiropas Tieslietu padomju vadītāji spriež par tieslietu nākotni Eiropā

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un padomniece Dace Šulmane devušies uz Varšavu, lai no 1. līdz 3.jūnijam piedalītos Eiropas Tieslietu padomju asociācijas Ģenerālajā Asamblejā. Šogad tās tēma „Tieslietu nākotne Eiropā”.
24. maijs, 2016

Tiesu svarīgākā prioritāte – tiesu darbinieku algu paaugstināšana

Tiesu darbinieku mēnešalgu paaugstināšana ir svarīgākā prioritāte 2017.–2019.gadā, kam finansējumu no valsts budžeta prasa gan rajonu (pilsētu) un apgabaltiesu, gan Augstākās tiesas jaunajās politikas iniciatīvās.
24. maijs, 2016

Tieslietu padome analizēs tiesu reformas procesu un rezultātus

Uzklausot Latvijas Tiesnešu biedrības vērtējumu par tiesu reģionālās reformas gaitu, kā arī Tieslietu padomes sēdē izskanējušos viedokļus, padome uzskata par nepieciešamu nākamajā Tieslietu padomes sēdē šim jautājumam veltīt padziļinātu uzmanību, lai analizētu reformas procesu, problēmas un ieguvumus.
24. maijs, 2016

Tieslietu ministrijas trīs rīcības virzieni Valdības deklarācijas mērķu sasniegšanai

Tieslietu ministrija Tieslietu padomi iepazīstināja ar ministrijas iecerēto darbību, lai sasniegtu Māra Kučinska valdības deklarācijā izvirzītos mērķus trīs galvenajos virzienos – tautsaimniecības izaugsme, tiesiskums un drošība, profesionalitāte un kompetence.
24. maijs, 2016

Izstrādās Tieslietu padomes darbības stratēģiju

Lai veidotu vienotu izpratni par Tieslietu padomes misiju, uzdevumiem un lomu Latvijā, kā arī lai virzītu Tieslietu padomes darba organizāciju, efektivitāti un darbības virzienus ilgtermiņā, Tieslietu padome uzskata par nepieciešamu izstrādāt Tieslietu padomes stratēģiju trim gadiem.
24. maijs, 2016

Atbalsta civillietu pārdales starp tiesām turpināšanu līdz tiesu reformas noslēgumam

Tieslietu padome uzklausīja Tieslietu ministrijas informāciju par Civilprocesa likuma 32.1 panta darbību un atbalstīja iespēju šajā normā noteikto pārejas periodu pagarināt līdz 2018.gada 31.decembrim.
24. maijs, 2016

Paaugstinās tiesnešu kvalifikāciju lietās par pirmstiesas apcietinājuma piemērošanu un kontroli

Lai veicinātu Latvijas tiesu prakses atbilstību Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas standartiem, Tieslietu padome atzina par nepieciešamu pilnveidot tiesnešu zināšanas un prasmes drošības līdzekļa – apcietinājuma – piemērošanas un kontroles jautājumos un lēmumu pamatojuma kvalitātē.
24. maijs, 2016

Atbalsta apgabaltiesu un rajona tiesnešu skaita palielināšanu

Saskaņā ar tiesu reformu, pārejot uz tīro trīs instanču sistēmu, 2016.gada 31.decembrī beigs pastāvēt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta. Lai nodrošinātu iespēju tiesnešiem, kuri pēc reformas nevarēs turpināt darbu Augstākajā tiesā, strādāt apelācijas instancē, Tieslietu padome atbalstīja priekšlikumu par papildu divu tiesneša amata vietu piešķiršanu Rīgas apgabaltiesai.