Par Tieslietu padomi

Drukas versija
30. septembris, 2020

Par Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieci atkārtoti ievēlēta Dzintra Balta

Par Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieci atkārtoti ievēlēta senatore Dzintra Balta.
29. septembris, 2020

Tieslietu padomes desmitgadē uzsver tās lomu tiesu varas neatkarības un kvalitātes stiprināšanā

Ar svinīgu sēdi, kurā piedalījās Valsts prezidents, tagadējā Tieslietu padome, tiesnešu pašpārvaldes institūciju vadītāji, kā arī tiesneši, kas iepriekš bijuši padomes locekļi, 28.septembrī atzīmēta Tieslietu padomes desmitā gadadiena. Atzinīgi novērtējot Latvijā nebijušas institūcijas izveidošanu un attīstību, uzsvērts, ka nākotnē Tieslietu padomei vēl vairāk jānostiprina sava loma valstī kopumā un tieslietu sistēmā.
24. septembris, 2020

Notiks Tieslietu padomes pirmajai desmitgadei veltīta svinīgā sēde

Pirmdien, 28.septembrī, Tiesu pils Sarkanajā zālē notiks Tieslietu padomes darbības pirmajiem 10 gadiem veltīta svinīgā sēde.
24. septembris, 2020

Tieslietu padome lems par tiesnešu amata vietām, kandidātu atlasi un apmācību

Tieslietu padomes 28.septembra sēdes darba kārtībā jautājums par tiesneša amata vietu pārcelšanu un tiesnešu skaita noteikšanu.
22. septembris, 2020

Nosaka amata pienākumu izpildes vietu jaunajām tiesnesēm

Tieslietu padome noteica tiesneša amata pienākumu izpildes vietu tiesnesēm, kas rajona (pilsētas) tiesneša amatā ieceltas ar Saeimas 3.septembra lēmumu.
16. septembris, 2020

Vēlēšanu otrajā kārtā Tieslietu padomē ievēlēta Ilze Celmiņa

Par otru Tieslietu padomes locekli no apgabaltiesu tiesnešu vidus Tiesnešu neklātienes konferences otrajā vēlēšanu kārtā 16.septembrī ievēlēta Rīgas apgabaltiesas tiesnese Ilze Celmiņa.
10. septembris, 2020

Jāpārvēl trīs Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļi

Tieslietu padome 6.oktobrī sasauks Tiesnešu neklātienes (elektronisko) konferenci Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļu vēlēšanām. Jāpārvēl trīs kolēģijas locekļi – viens tiesnesis no apgabaltiesu krimināllietu kolēģijas tiesnešu vidus un divi tiesneši no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus.
8. septembris, 2020

Tieslietu padomē ievēlēts Juris Siliņš, otra locekļa vēlēšanām būs nākamā kārta

Par Tieslietu padomes locekli no apgabaltiesu tiesnešu vidus Tiesnešu neklātienes konferencē 8.septembrī ievēlēts Zemgales apgabaltiesas tiesnesis, Latvijas tiesnešu biedrības prezidents Juris Siliņš.
10. jūlijs, 2020

Atbalsta tiesu prioritāros pasākumus turpmākajiem trim gadiem

Plānojot nākamo gadu budžetu, Ministru kabinets uzklausa Tieslietu padomes viedokli par tiesu budžeta prioritātēm. Izvērtējusi Augstākās tiesas pieteiktos prioritāros pasākumus un Tieslietu ministrijas pieteiktos rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un starpnozaru prioritāros pasākumus 2021.–2023.gada budžetā, Tieslietu padome tos atbalstīja.
10. jūlijs, 2020

Tieslietu padomes locekļus vēlēs neklātienes konferencē

8.septembrī tiks organizēta Latvijas tiesnešu neklātienes konference, lai elektroniskās vēlēšanās ievēlētu divus Tieslietu padomes locekļus no apgabaltiesu tiesnešu vidus.