Par Tieslietu padomi

Drukas versija
6. septembris, 2014

Tieslietu padomes priekšsēdētājs iezīmē svarīgākos Tieslietu padomes turpmākos uzdevumus

“Pirmās Latvijas Tieslietu padomes izveidošana un darbība ir bijis nozīmīgs solis tiesiskuma stiprināšanā un Latvijas tiesu sistēmas tālākā attīstībā,” Latvijas tiesnešu konferencē, kas bija veltīta Tieslietu padomes pirmā četru gadu darbības posma izvērtējumam, uzsvēra Tieslietu padomes un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
6. septembris, 2014

Tiesnešu konference atkārtoti pārvēl visus Tieslietu padomes locekļus

Par atzinīgu pirmās Tieslietu padomes darba novērtējumu liecina fakts, ka Tiesnešu konferencē, kas notika 5.septembrī, uz nākamo četru gadu pilnvaru termiņu pārvēlēti visi seši Tieslietu padomes locekļi, kas pārstāv apgabaltiesas, rajona (pilsētas) tiesas un zemesgrāmatu nodaļas.
3. septembris, 2014

Tiesnešu konferencē piektdien vērtēs Tieslietu padomes darbu un vēlēs jaunus tiesnešu pārstāvjus padomē

Piektdien, 5.septembrī, Latvijas tiesnešu konferences darba kārtības pamattēma būs Tieslietu padome. Beidzas pirmais četru gadu darbības posms Latvijai jaunajai tiesu sistēmas institūcijai, un tiesnešu konference analizēs un vērtēs, kā Tieslietu padomei izdevies veidot savu darba kārtību un nostiprināt vietu un lomu Latvijas tiesu sistēmā un arī valsts varas sistēmā.
29. augusts, 2014

Pārceļ tiesnesi uz Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesu

Ar Tieslietu padomes lēmumu tiesnese Irina Augustāne pārcelta no Rīgas rajona tiesas uz Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesu.
19. augusts, 2014

Tieslietu padome atbalsta Inetas Ziemeles kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam

Tieslietu padome 18.augustā, pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 89.11 panta trešo daļu, nolēma atbalstīt Inetas Ziemeles kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam.
21. jūlijs, 2014

Tiesnešu karjeras jautājumi – iecelšana priekšsēdētāju un vietnieku amatos; pārcelšana

Tieslietu padome atbalstījusi Administratīvās rajona tiesas tiesneša Staņislava Linkeviča iecelšanu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama priekšsēdētāja amatā un tiesneša Guntara Ploriņa iecelšanu Valmieras tiesu nama priekšsēdētāja amatā.
21. jūlijs, 2014

Tiesnešu pašpārvaldes institūciju vēlēšanas – elektroniski

Saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprināto Tiesnešu pašpārvaldes institūciju 2014.gada vēlēšanu organizēšanas un norises plānu Tieslietu padomes locekļi no tiesnešu vidus tiks vēlēti klātienes konferencē 5.septembrī, bet citu pašpārvaldes institūciju locekļi – neklātienē (e-konferencē) 12.septembrī.
21. jūlijs, 2014

Jaunu Tieslietu padomi vēlēs 5.septembra tiesnešu konferencē

Tieslietu padome apstiprināja 2014.gada tiesnešu pašpārvaldes institūciju vēlēšanu organizēšanas un norises plānu, kas paredz Tieslietu padomes vēlēšanas organizēt klātienes formā 5.septembra Tiesnešu konferencē Rīgas Kongresu namā, izmantojot elektroniskas konferences elementus attiecībā uz kandidātu izvirzīšanu.
17. jūnijs, 2014

Tiesnešu konference – 5.septembrī

Tieslietu padome nolēma ikgadējo Latvijas tiesnešu konferenci sasaukt 5.septembrī, kā arī konceptuāli vienojās, ka pamatjautājums šajā konferencē būs Tieslietu padomes pirmā darbības posma izvērtējums un jauna padomes sastāva vēlēšanas.
17. jūnijs, 2014

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome noteica, ka Inesei Tumanovai tiesneša pienākumi pildāmi Jēkabpils rajona tiesā, bet Kristīnei Zaurai – Jelgavas tiesā.