Par Tieslietu padomi

Drukas versija
4. jūnijs, 2015

Tieslietu padome lems par Jūrmalas tiesas reorganizāciju

Pirmdien, 8.jūnijā, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā tiks skatīts jautājums par iespējamo Jūrmalas pilsētas tiesas reorganizāciju jeb pievienošanu Rīgas rajona tiesai.
4. jūnijs, 2015

Tieslietu padomes priekšsēdētājs piedalās Eiropas Tieslietu padomju asociācijas ģenerālajā asamblejā

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās Eiropas Tieslietu padomu asociācijas (ENCJ) Ģenerālajā asamblejā, kas notiek Hāgā 3.–5.jūnijā. Asamblejas pamata tēma – tieslietu sistēmu efektivitātes veicināšana.
19. maijs, 2015

Tiesu administrācija izvirza piecas prioritātes 2015.gada darbam

Tieslietu padomes sēdē, kas notika 18.maijā, Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics iepazīstināja Tieslietu padomi ar administrācijas 2014.gada darba prioritātēm, novitātēm un problēmjautājumiem.
19. maijs, 2015

Apstiprina tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijas un tiesu komunikācijas stratēģiju

Ņemot vērā, ka tiesu sistēmas darba caurskatāmība stiprina tās uzticamību sabiedrībā, Tieslietu padome, kas izveidota ar mērķi piedalīties tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā, par stratēģiski nozīmīgu instrumentu savu uzdevumu izpildei uzskata tiesu sistēmai piederīgo institūciju savstarpējo komunikāciju un uz vienotiem principiem balstītu komunikāciju ar sabiedrību.
19. maijs, 2015

Ierobežojumu publiskot informāciju par disciplinārlietu pret tiesnešiem ierosināšanu atzīst par samērīgu

Tieslietu padome kā pieaicinātā persona Satversmes tiesas ierosinātajā lietā „Par Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.6 panta pirmās daļas atbilstību Satversmes 100.pantam” apsprieda savu pozīciju šajā jautājumā un atzina, ka Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā noteiktais ierobežojums publiskot lēmumu par tiesnešu disciplinārlietu ierosināšanu un disciplinārlietu materiālus ir samērīgs un atbilstošs leģitīmā mērķa sasniegšanai.
19. maijs, 2015

Lemj tiesnešu karjeras jautājumus: tiesu noteikšanu, pārcelšanu, aizvietošanu

Tieslietu padome noteica tiesas, kurās tiesneša pienākumus pildīs ar Saeimas 23.aprīļa lēmumu rajona (pilsētas) tiesu tiesneša amatā ieceltās tiesneses: Inguna Gaile – Rīgas rajona tiesā, Anita Grāvīte – Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā, Zita Studente – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.
15. maijs, 2015

Tieslietu padome uzklausīs Tiesu administrācijas ziņojumu un apspriedīs tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijas

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 18.maijā, ziņojumu par 2014.gada darbu sniegs Tiesu administrācija, kas ir tieslietu ministra padotībā esoša iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu.
30. aprīlis, 2015

Tieslietu padome lemj par Augstākās tiesas tiesnešu aizvietošanu un Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieku

Tieslietu padome uzdeva Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Inesei Graudai pildīt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā.
24. aprīlis, 2015

Eiropas Komisija novērtējusi Latvijas tiesu sistēmas modernizāciju un tiesnešu tālākizglītības iespējas

Eiropas Komisijas ziņojums „Eiropas Savienības rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā” publiskots arī latviešu valodā, un tajā var pārliecināties – Latvijas tiesu sistēmas rādītāji ir virs vidējiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Latvijas tiesu sistēma īpaši augstu novērtēta elektronisku rīku ieviešanā tiesvedības procesos.
20. aprīlis, 2015

Tieslietu padome atbalsta abus Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātus

20.aprīļa sēdē Tieslietu padome atbalstīja abu Augstākās tiesas tiesnešu izvirzīto kandidātu – Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča un Administratīvo lietu departamenta tiesneša Andra Guļāna – virzīšanu Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam turpmākajiem pieciem gadiem.