Par Tieslietu padomi

Drukas versija
25. novembris, 2014

Tiesnešu karjeras jautājumi: tiesu noteikšana, pārcelšana, priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšana

Nosaka tiesas astoņiem jauniem tiesnešiem. Tieslietu padome noteica tiesas, kur pildāmi tiesneša pienākumi jaunajiem tiesnešiem, ko Saeima apstiprinājusi rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā. Visi astoņi jaunie tiesneši strādās Rīgas pilsētas tiesās.
25. novembris, 2014

Pieņem zināšanai informatīvu ziņojumu par e-lietas projektu

Tieslietu padomes uzklausīja informāciju par Tieslietu ministrijas sadarbībā ar Ģenerālprokuratūru un Iekšlietu ministriju sagatavotā ziņojuma projektu “Par e-lietas projekta īstenošanu Eiropas Savienības 2014–2020.gada struktūrfondu plānošanas periodā”, kas izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.
25. novembris, 2014

Uzklausa informāciju par drošības risinājumiem tiesas sēžu zālēs

Tieslietu ministrija Tieslietu padomi informēja par to, kā tiek risināts jautājums par drošības nodrošināšanu tiesas zālēs.
25. novembris, 2014

Apstiprina vadlīnijas lietu nodošanai citai tiesai

Tieslietu padome apstiprināja vadlīnijas, kā organizējama tiesvedībā pieņemtu lietu nodošana citai tiesai lietas ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai.
25. novembris, 2014

Pārdala tiesnešu amata vietas rajona (pilsētu) tiesās

Tieslietu padome lūdz Saeimu ar 2015.gada 1.martu mainīt tiesnešu skaita sadalījumu rajonu (pilsētu) tiesās, kas nepieciešams sakarā ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem veiktas izmaiņas Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā ietilpstošo rajona (pilsētu) tiesu sarakstā, proti, ar 2015.gada 1.martu Rīgas pilsētas Centra rajona tiesu un Siguldas tiesu pievienojot citām tiesām.
25. novembris, 2014

Prasa palielināt tiesnešu skaitu apgabaltiesās

Lai nodrošinātu likumā “Par tiesu varu” noteikto Augstākās tiesas reformu, kas paredz tiesu palātu likvidāciju, Tieslietu padome lūgs Saeimai ar 2015.gada 1.janvāri palielināt tiesnešu skaitu apgabaltiesās par trīs amata vietām.
21. novembris, 2014

Tieslietu padome lems tiesnešu karjeras jautājumus

Pirmdien, 24.novembrī, notiks Tieslietu padomes sēdē, kurā padome skatīs jautājumu par rajona (pilsētas) tiesu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu skaita pārdali.
19. novembris, 2014

Rosina Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu diviem tiesnešiem

Tieslietu padome nosūtījusi Saeimai priekšlikumu piešķirt Goda tiesneša nosaukumu bijušajam Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājam Gunāram Aigaram un bijušajai Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājai Astrīdai Hertai Bērziņai.
7. novembris, 2014

Mainās Tieslietu padomē pārstāvētās amatpersonas

Līdz ar 12.Saeimas darbības sākumu un Saeimas komisiju priekšsēdētāju ievēlēšanu, kā arī ar jaunā Ministru kabineta apstiprināšanu mainās Tieslietu padomē pārstāvētās amatpersonas.
4. novembris, 2014

Zvērinātu notāru padomi Tieslietu padomē turpmāk pārstāvēs Sandra Stīpniece

Sakarā ar Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja maiņu izmaiņas arī Tieslietu padomes sastāvā. Zvērinātu notāru padomes pārstāve padomē būs notāre Sandra Stīpniece, kura par Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāju ievēlēta 31.oktobra Latvijas Zvērinātu notāru kolēģijas kopsapulcē.