Par Tieslietu padomi

Drukas versija
19. augusts, 2014

Tieslietu padome atbalsta Inetas Ziemeles kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam

Tieslietu padome 18.augustā, pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 89.11 panta trešo daļu, nolēma atbalstīt Inetas Ziemeles kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam.
21. jūlijs, 2014

Tiesnešu karjeras jautājumi – iecelšana priekšsēdētāju un vietnieku amatos; pārcelšana

Tieslietu padome atbalstījusi Administratīvās rajona tiesas tiesneša Staņislava Linkeviča iecelšanu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama priekšsēdētāja amatā un tiesneša Guntara Ploriņa iecelšanu Valmieras tiesu nama priekšsēdētāja amatā.
21. jūlijs, 2014

Tiesnešu pašpārvaldes institūciju vēlēšanas – elektroniski

Saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprināto Tiesnešu pašpārvaldes institūciju 2014.gada vēlēšanu organizēšanas un norises plānu Tieslietu padomes locekļi no tiesnešu vidus tiks vēlēti klātienes konferencē 5.septembrī, bet citu pašpārvaldes institūciju locekļi – neklātienē (e-konferencē) 12.septembrī.
21. jūlijs, 2014

Jaunu Tieslietu padomi vēlēs 5.septembra tiesnešu konferencē

Tieslietu padome apstiprināja 2014.gada tiesnešu pašpārvaldes institūciju vēlēšanu organizēšanas un norises plānu, kas paredz Tieslietu padomes vēlēšanas organizēt klātienes formā 5.septembra Tiesnešu konferencē Rīgas Kongresu namā, izmantojot elektroniskas konferences elementus attiecībā uz kandidātu izvirzīšanu.
17. jūnijs, 2014

Tiesnešu konference – 5.septembrī

Tieslietu padome nolēma ikgadējo Latvijas tiesnešu konferenci sasaukt 5.septembrī, kā arī konceptuāli vienojās, ka pamatjautājums šajā konferencē būs Tieslietu padomes pirmā darbības posma izvērtējums un jauna padomes sastāva vēlēšanas.
17. jūnijs, 2014

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome noteica, ka Inesei Tumanovai tiesneša pienākumi pildāmi Jēkabpils rajona tiesā, bet Kristīnei Zaurai – Jelgavas tiesā.
17. jūnijs, 2014

Veidos vadlīnijas komunikācijai ar plašsaziņas līdzekļiem

Tieslietu padome uzklausīja Tiesnešu ētikas komisijas informāciju par tās izstrādāto vadlīniju projektu tiesu komunikācijai ar plašsaziņas līdzekļiem.
17. jūnijs, 2014

Tiesu administrācijas darba prioritāte – drošība tiesās un anonimizācijas vienkāršošana

Atbilstoši likumā „Par tiesu varu” noteiktajam, Tieslietu padome uzklausīja Tiesu administrācijas pārskatu par 2013.gada darbu.
17. jūnijs, 2014

Uzklausa informāciju par tiesu plānotajiem lietu izskatīšanas termiņu standartiem

Tieslietu padome uzklausīja Tieslietu ministrijas apkopoto informāciju par tiesu noteiktajiem lietu izskatīšanas standartiem rajonu (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās un tiesu viedokļiem par termiņu atšķirībām.
17. jūnijs, 2014

Atbalsta tiesu namu koncepta pakāpenisku ieviešanu

Tieslietu padome uzklausīja Tieslietu ministrijas informāciju par tā sauktā tiesu namu koncepta virzību, kas paredz pārskatīt līdzšinējās tiesu darbības teritorijas un apgabaltiesas darbības teritorijā esošās rajonu (pilsētu) tiesu teritorijas apvienot, juridiski izveidojot vienu pirmās instances tiesu, līdzšinējās tiesas pārveidojot par tiesu namiem.