Par Tieslietu padomi

Drukas versija
19. decembris, 2013

Atbalsta tieslietu ministra lēmumu virzīt Vilsoni iecelšanai Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā

Tieslietu padome pirmdien, 16.decembrī, slēgtā balsojumā ar balsu vairākumu pieņēma lēmumu atbalstīt tieslietu ministra priekšlikumu Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā iecelt tiesnesi Daigu Vilsoni.
19. decembris, 2013

Apgabaltiesas tiesneši aizvieto Civillietu tiesu palātas tiesnešu vakances, rajonu tiesneši – apgabaltiesas tiesnešus prombūtnē

Tieslietu padome 16.decembra sēdē piekrita, ka Rīgas apgabaltiesas tiesneši Normunds Riņķis un Mairita Šķendere pilda Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus vakances laikā.
13. decembris, 2013

Tieslietu padome iepazīsies ar pētījumu par nepieciešamajām izmaiņām tiesnešu apstiprināšanai amatā un karjeras virzībai

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 16.decembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomniece Laila Jurcēna iepazīstinās ar pētījumu „Tiesnešu apstiprināšana amatā un viņu karjeras virzība. Spēkā esošais normatīvais regulējums un nepieciešamie grozījumi”.
3. decembris, 2013

Goda tiesnese Šteinerte pārstāvēs Saeimu Zolitūdes traģēdijas izvērtēšanas komisijā

Saeimas Prezidijs 2.decembrī, nolēma virzīt bijušo Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Ināru Šteinerti darbam 21.novembra Zolitūdes traģēdijas apstākļu un seku izvērtēšanas sabiedriskajā komisijā.
13. novembris, 2013

Par vadlīnijām lietu izskatīšanas termiņu standarta noteikšanai tiesās

Tieslietu padome 11.novembra sēdē sāka izskatīt un apspriest Tieslietu ministrijas izstrādāto metodisko materiālu tiesu priekšsēdētājiem – vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu standarta noteikšanai, kas sagatavotas, lai veicinātu vienotu praksi likuma „Par tiesu varu” 27.1panta „Lietu izskatīšanas termiņu pārvaldība tiesā” piemērošanā un vienotu normu izpratni.
13. novembris, 2013

Apstiprina tiesnešu sarakstu kārtējai profesionālās darbības novērtēšanai 2014. un 2015.gadā

11.novembra sēdē Tieslietu padome apstiprināja Tieslietu ministrijas sagatavoto zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu sarakstu tiesnešu profesionālās darbības kārtējai novērtēšanai 2014.gadā un 2015.gadā, kā atbalstīja priekšlikumu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai izveidot tiesnešu sarakstus, kas sagrupēti pa mēnešiem un atbilstoši kuram tiktu veikta tiesnešu profesionālās darbības kārtējā novērtēšana 2014. un 2015.gadā.
13. novembris, 2013

Tiesnešu karjeras jautājumi

11.novembra sēdē Tieslietu padome atbalstīja Rīgas rajona tiesas tiesneses Ineses Siliņevičas atkārtotu iecelšanu Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem.
13. novembris, 2013

Tiesnešu izdienas piemaksu stāžā ieskaitīs tikai tiesneša un prokurora amatā nostrādāto laiku

Tieslietu padome 11.novembra sēdē atbalstīja iespējamos grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, paredzot tiesneša stāžā, kas dod tiesības uz izdienas piemaksu, ieskaitīt arī prokurora, Satversmes tiesas tiesneša, starptautiskas tiesas tiesneša vai pārnacionālas tiesas tiesneša amatā nostrādāto laiku.
13. novembris, 2013

Ar ES Sociālā fonda līdzekļiem stiprinās tiesu sistēmas un tiesībsargājošo institūciju kapacitāti

Tieslietu padome 11.novembra sēdē atbalstīja Tieslietu ministrijas iniciatīvu piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācībām, taču ar nosacījumu, ka Tieslietu padomei vēl būs iespēja izteikt priekšlikumus par konkrētām apmācību aktivitātēm.
13. novembris, 2013

Tiesnešu skaita izmaiņas Augstākajā tiesā un rajonu (pilsētu) tiesās

11.novembra sēdē Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas priekšlikumu no 2014.gada 1.janvāra mainīt tiesnešu kopskaitu Augstākās tiesas departamentos un palātās, nosakot, ka no 53 Augstākās tiesas tiesnešiem 30 ir departamentu tiesneši un 23 – palātu tiesneši.