Par Tieslietu padomi

Drukas versija
26. septembris, 2014

Tieslietu padomes darba kārtībā – tiesu reorganizācija, drošība tiesas zālēs, jaunās politikas iniciatīvas un citi jautājumi

Pirmdien, 29.septembrī, uz pirmo sēdi sanāks jaunā Tieslietu padome, kuras pārstāvji no tiesnešu vidus tika ievēlēti Tiesnešu konferencē 5.septembrī un Augstākās tiesas plēnumā 15.septembrī. Līdz ar to pirmais Tieslietu padomes sēdes darba kārtības jautājums – Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.
12. septembris, 2014

Pārvēlēti tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārstāvji

Noslēgusies Latvijas tiesnešu neklātienes konference un tiesneši e-vēlēšanās pārvēlējuši pārstāvjus tiesnešu pašpārvaldes institūcijās – Tiesnešu disciplinārkolēģijā, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā un Tiesnešu ētikas komisijā.
11. septembris, 2014

Piektdien tiesnešu pašpārvaldes institūciju elektroniskās vēlēšanas

Piektdien, 12.septembrī, tiesneši pārvēlēs pārstāvjus tiesnešu pašpārvaldes institūcijās – Tiesnešu disciplinārkolēģijā, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā un Tiesnešu ētikas komisijā. Vēlēšanas notiks elektroniskā formā.
8. septembris, 2014

Konferencē norāda uz Tieslietu padomes nozīmi tiesiskuma veicināšanā un nepieciešamību stiprināt tās autoritāti

“Tieslietu padomes izveidei bija principiāli svarīga nozīme tiesiskuma veicināšanā mūsu valstī un tai ir potenciāls kļūt par spēcīgu un autoritatīvu instrumentu tiesu varas pārstāvēšanā,” izvērtējot Tieslietu padomes pirmo četru gadu darba cēlienu, Latvijas tiesnešu konferencē 5.septembrī norādīja Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.
6. septembris, 2014

Tieslietu padomes priekšsēdētājs iezīmē svarīgākos Tieslietu padomes turpmākos uzdevumus

“Pirmās Latvijas Tieslietu padomes izveidošana un darbība ir bijis nozīmīgs solis tiesiskuma stiprināšanā un Latvijas tiesu sistēmas tālākā attīstībā,” Latvijas tiesnešu konferencē, kas bija veltīta Tieslietu padomes pirmā četru gadu darbības posma izvērtējumam, uzsvēra Tieslietu padomes un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
6. septembris, 2014

Tiesnešu konference atkārtoti pārvēl visus Tieslietu padomes locekļus

Par atzinīgu pirmās Tieslietu padomes darba novērtējumu liecina fakts, ka Tiesnešu konferencē, kas notika 5.septembrī, uz nākamo četru gadu pilnvaru termiņu pārvēlēti visi seši Tieslietu padomes locekļi, kas pārstāv apgabaltiesas, rajona (pilsētas) tiesas un zemesgrāmatu nodaļas.
3. septembris, 2014

Tiesnešu konferencē piektdien vērtēs Tieslietu padomes darbu un vēlēs jaunus tiesnešu pārstāvjus padomē

Piektdien, 5.septembrī, Latvijas tiesnešu konferences darba kārtības pamattēma būs Tieslietu padome. Beidzas pirmais četru gadu darbības posms Latvijai jaunajai tiesu sistēmas institūcijai, un tiesnešu konference analizēs un vērtēs, kā Tieslietu padomei izdevies veidot savu darba kārtību un nostiprināt vietu un lomu Latvijas tiesu sistēmā un arī valsts varas sistēmā.
29. augusts, 2014

Pārceļ tiesnesi uz Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesu

Ar Tieslietu padomes lēmumu tiesnese Irina Augustāne pārcelta no Rīgas rajona tiesas uz Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesu.
19. augusts, 2014

Tieslietu padome atbalsta Inetas Ziemeles kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam

Tieslietu padome 18.augustā, pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 89.11 panta trešo daļu, nolēma atbalstīt Inetas Ziemeles kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam.
21. jūlijs, 2014

Tiesnešu karjeras jautājumi – iecelšana priekšsēdētāju un vietnieku amatos; pārcelšana

Tieslietu padome atbalstījusi Administratīvās rajona tiesas tiesneša Staņislava Linkeviča iecelšanu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama priekšsēdētāja amatā un tiesneša Guntara Ploriņa iecelšanu Valmieras tiesu nama priekšsēdētāja amatā.