Par Tieslietu padomi

Drukas versija
13. novembris, 2013

Par mehānisma izveidi lietu nodošanai citai tiesai civilprocesā

11.novembra sēdē Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotos Civilprocesa likuma grozījumus, kas paredz iespēju laika posmā līdz „tīro tiesu instanču” sistēmas reformas beigām ļaut lietas, kuru izskatīšana pēc būtības nav uzsākta, nodot izskatīšanai citām tā paša vai cita tiesu apgabala tiesām.
13. novembris, 2013

Samaksu par tiesu nolēmumu anonimizēšanu sola nākamajā gadā

11.novembra sēdē Tieslietu padome uzklausīja Tiesu administrācijas informāciju par tiesu nolēmumu anonimizēšanas procesu un problēmu risinājumu, jo gan Tieslietu padome, gan Tieslietu ministrija un Tiesu administrācija saņēmusi Siguldas, Ogres, Dobeles, Cēsu un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu darbinieku (vairākās tiesās – arī tiesnešu) vēstules, kurās viņi pievienojas Jelgavas tiesas darbinieku atklātajā vēstulē paustajai neapmierinātībai par tiesu darbinieku darba slodzes palielināšanos, anonimizējot tiesu nolēmumus atbilstoši grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas stājušies spēkā 2013.gada 1.septembrī.
8. novembris, 2013

Tieslietu padomes darba kārtībā – vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu standarta noteikšanai tiesās un citi jautājumi

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 11.novembrī, uzklausīs Tieslietu ministrijas informāciju par Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaisti tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācībai.
31. oktobris, 2013

Tiesnešu konferences protokola vietā – audioieraksts

Tiesnešu konferences gaitu un tajā pieņemtos lēmumus turpmāk nefiksēs protokolā, bet audioierakstā – tā pēc Tieslietu ministrijas ierosinājuma lēmusi Tieslietu padome, izdarot grozījumus Tiesnešu konferences nolikumā.
29. oktobris, 2013

Tiesnešu konferencē – par tiesu darba aktualitātēm

Piektdien, 1. novembrī, notiks Latvijas tiesnešu konference, kurā piedalīties aicināti visi Augstākās tiesas, apgabaltiesu, rajonu (pilsētu) tiesu un zemesgrāmatu nodaļu tiesneši, kā arī Tieslietu padomes locekļi, Satversmes tiesas tiesneši un Goda tiesneši.
22. oktobris, 2013

Atbalsta zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku vietnieku iecelšanu

Tieslietu padome atbalstījusi Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Māras Balodes atkārtotu iecelšanu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietnieka amatā uz pieciem gadiem un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ievas Zabarovskas iecelšanu šīs zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietnieka amatā uz pieciem gadiem.
15. oktobris, 2013

Tieslietu padome prasa Tieslietu ministrijai informāciju par ES Sociālā fonda līdzekļu izlietojuma plānojumu

Tieslietu padome 15.oktobrī nosūtījusi informācijas pieprasījumu tieslietu ministram Jānim Bordānam, lūdzot sniegt informāciju un skaidrojumu par Tieslietu ministrijas sagatavoto plānošanas dokumentu – izvērtējumu tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšanai un kompetenču attīstīšanai no Eiropas Savienības (ES) Sociālā fonda līdzekļiem 2014.-2020.gadam, uz kura projekta pirmreizējās apspriešanas sanāksmi 17.oktobrī ministrija ir aicinājusi atsevišķus tiesu varas pārstāvjus.
7. oktobris, 2013

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēts Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Māris Vīgants

4.oktobra Tiesnešu neklātienes konferencē par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli no Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu vidus ir ievēlēts Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Māris Vīgants.
24. septembris, 2013

Par Tieslietu padomes 16.septembra sēdes lēmumiem

Apstiprināta 4.oktobra Tiesnešu elektroniskās konferences darba kārtība un norises plāns; noteikts konferences vadītājs, sekretārs un apstiprināta balsu skaitīšanas komisija
24. septembris, 2013

Par Tieslietu padomes 23.septembra sēdes lēmumiem

Tieslietu padome, pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 89.11 panta pirmo daļu, atbalstīja Tieslietu ministrijas apkopoto rajonu (pilsētu) tiesu, to sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu un apgabaltiesu budžeta pieprasījumu 2014.gadam. Tāpat Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2014.gadam.