Par Tieslietu padomi

Drukas versija
6. novembris, 2012

Tieslietu padome iesaka saglabāt Augstākās tiesas nosaukumu

Tieslietu padome pauž viedokli, ka arī pēc strukturālās tiesu sistēmas reformas, kad pēc tiesu palātu darbības beigām Augstākā tiesa darbosies tikai kā kasācijas instance, jāsaglabā Augstākās tiesas nosaukumu. 5. novembra sēdē, uzklausot dažādos viedokļus, padome vienojās, ka arī pēc strukturālās reformas kasācijas instancei būtu saglabājams Augstākās tiesas nosaukums, jo vēsturiskais Senāta nosaukums šodien gan Latvijā, gan starptautiskajā sabiedrībā varētu būt nezināms un neizprotams, turklāt šāda iemesla dēļ nevajadzētu grozīt Satversmi. Senāts varētu tikt saglabāts kā Augstākās tiesas struktūrvienības nosaukums.
5. novembris, 2012

Tiesnešu konference uzklausa izpildvaras, Tieslietu padomes un tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārskatus

„Tieslietu padomes otrais darba gads ir stiprinājis šīs institūcijas lomu attiecību līdzsvarošanā starp izpildvaru, tiesu varu un likumdevēju, Tieslietu padomes viedoklis un priekšlikumi sadzirdēti un ņemti vērā nopietnāk nekā tas bija pirmajā darbības gadā,” 2. novembrī notikušajā Latvijas tiesnešu konferencē rezumēja Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Savā ziņojumā priekšsēdētājs informēja par Tieslietu padomes risinātajiem jautājumiem tās otrajā darbības gadā.
5. novembris, 2012

Tieslietu padome diskutēs par Augstākā tiesas nosaukumu un tiesnešu piemaksām

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 5. novembrī, diskutēs un formulēs viedokli par iespējamo Augstākās tiesas nosaukuma maiņu. Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija aicinājusi Tieslietu padomi paust viedokli par iespējamo Augstākās tiesas nosaukuma maiņu strukturālās reformas ietvaros pēc tiesu palātu darbības beigām, kad Augstākā tiesa darbosies tikai kā kasācijas instance.
31. oktobris, 2012

Tiesnešu konferencē – par cilvēktiesību aktualitātēm tiesu darbā un tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu

Piektdien, 2. novembrī notiks ikgadējā Latvijas tiesnešu konference, ko sasauc Tieslietu padome. Tiesnešus konferencē uzrunās tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne Kristīne Strada-Rozenberga, pamatziņojumu sniegs Augstākās tiesas un vienlaikus arī Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Konferences pirmā daļa būs veltīta tiesnešu pašpārvaldes institūciju – Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Tiesnešu ētikas komisijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas – priekšsēdētāju Pētera Dzalbes, Visvalža Sprudzāna un Gunāra Aigara pārskata ziņojumiem, kā arī informācijai par tiesnešu profesionālās darbības jauno novērtēšanas sistēmu, kas stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra.
24. oktobris, 2012

Par tiesnešu konferences vadītāju Tieslietu padome nosaka Normundu Riņķi

Oktobrī rakstveida procesā notikušas divas Tieslietu padomes sēdes. Vienā no tām Tieslietu padomes locekļi ievēlēja 2. novembra tiesnešu konferences vadītāju un sekretāru. Konferences vadītāja pienākumi uzticēti Rīgas apgabaltiesas tiesnesim Normundam Riņķim, bet sekretāres pienākumi – Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesei Vitai Vjaterei.
1. oktobris, 2012

Par Tieslietu padomes 1. oktobra sēdē skatītajiem jautājumiem

Viena no galvenajām tēmām ikgadējā Latvijas tiesnešu konferencē 2. novembrī būs veltīta tiesu darbam atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai – liecina šodien Tieslietu padomes apstiprinātā konferences darba kārtība. Atsevišķa konferences daļa būs veltīta tiesnešu pašpārvaldes institūciju – Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Tiesnešu ētikas komisijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas – pārskata ziņojumiem, kā arī informācijai par tiesnešu profesionālās darbības jauno novērtēšanas sistēmu, kas stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra.
29. septembris, 2012

Tieslietu padome lems par tiesnešu konferences sasaukšanu

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 1.oktobrī, lems par tiesnešu ikgadējās tiesnešu konferences sasaukšanas laiku un darba kārtību. Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī jautājums par vakantās tiesneša amata vietas pārcelšanu no Kuldīgas rajona tiesas uz Liepājas tiesu, par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai rajona (pilsētas) tiesas tiesnesei, kā arī citi jautājumi.
21. septembris, 2012

Ievēlēta jauna Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija

Latvijas Tiesnešu neklātienes konferencē elektroniskajās vēlēšanās 21. septembrī ievēlēta jauna Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēti Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars un Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis, Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Anna Biksiniece, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja Zita Kupce, Saldus rajona tiesas priekšsēdētāja Gunita Galiņa, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Kristīne Zdanovska un Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Ināra Zariņa.
17. septembris, 2012

Tieslietu padomes pārstāvji lūko pieredzi Polijā

No 17. līdz 19.septembrim Varšavā pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros uzturēsies Latvijas Tieslietu padomes delegācija, kuru vada tās priekšsēdētājs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Delegācijas sastāvā ir Tieslietu padomes locekļi Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs Andris Strauts un Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane.
28. augusts, 2012

Par Tieslietu padomes 27. augusta sēdē lemtajiem jautājumiem

Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas apkopoto apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu budžetu, kā arī Augstākās tiesas prezentēto budžeta pieprasījumu 2013. gadam. Augstākās tiesas budžeta pieprasījumā 2013. gadam paredzēts palielinājums divās pozīcijās: atjaunots kopš 2008. gada apturētais finansējums tiesu prakses pētījumiem, 2013. gadā tam piešķirot 10 000 latu, kā arī 25 986 latus liels finansējums piešķirts Tieslietu padomes darbības nodrošinājumam un 4000 EUR dalības maksai Eiropas Tieslietu padomju tīkla organizācijā.