Par Tieslietu padomi

Drukas versija
14. februāris, 2012

Tieslietu padome atbalsta 70 gadu maksimālo vecumu visu līmeņu tiesu tiesnešiem

Lai efektīvi izmantotu augsti kvalificētu tiesnešu uzkrātās zināšanas un pieredzi, Tieslietu padome atbalsta tiesneša amata pildīšanas maksimālo vecumu 70 gadus visu līmeņu tiesu tiesnešiem, paredzot iespēju turpināt veikt tiesneša pienākumus līdz pabeigtas lietas, kuru izskatīšana uzsākta ar tiesneša piedalīšanos. Izskatot iespējamos grozījumus likumā „Par tiesu varu”, kas paredz izmaiņas tiesneša pilnvaru izbeigšanas kārtībā, Tieslietu padome secina, ka jāatsakās no līdzšinējās atšķirības maksimālajam vecumam – rajonu (pilsētu) un apgabaltiesu tiesnešiem 65, Augstākās tiesas tiesnešiem 70 gadi.
10. februāris, 2012

Tieslietu padome apspriedīs tiesneša amata maksimālo vecumu un pilnvaru izbeigšanu pēc tā sasniegšanas

Pirmdien, 13.februārī Tieslietu padome apspriedīs tiesneša amata pilnvaru izbeigšanās mehānisma izveidi, noteiks tiesas, kur Saeimas ieceltajiem tiesnešiem pildīt amata pienākumu, un skatīs citus jautājumus. Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politika apakškomisija aicinājusi Tieslietu padomi paust viedokli par iespējamiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas paredz tiesneša pilnvaru izbeigšanās mehānisma izveidi, atsakoties no Saeimas balsojuma par tiesneša atbrīvošanu no amata gadījumos, kad sasniegts amata pildīšanas maksimālais vecums.
11. janvāris, 2012

Par Tieslietu padomes 10.janvāra sēdes lēmumiem

Diskutē par grozījumiem Kriminālprocesa likumā, kas paredz reorganizēt tiesu sistēmu Plašākas diskusijas Tieslietu padomes 10.janvāra sēdē notika par tiesu sistēmas strukturālajām reformām saistībā ar Tieslietu ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”.
10. janvāris, 2012

Tieslietu padome noteiks tiesnešu skaitu rajona (pilsētas) tiesās un to sastāvā ietilpstošajās zemesgrāmatu nodaļās

Otrdien, 10. janvārī notiks Tieslietu padomes sēde, kurā noteiks tiesnešu skaitu rajona (pilsētas) tiesās un to sastāvā ietilpstošajās zemesgrāmatu nodaļās, kā arī apspriedīs vairākus normatīvus un sniegs viedokli par Kriminālprocesa likuma grozījumu projektu. Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” kopš 1.janvāra zemesgrāmatu nodaļas ir iekļautas rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā, tādēļ Tieslietu padomei pēc tieslietu ministra priekšlikuma jānosaka tiesnešu skaits katrā rajona (pilsētas) tiesā un to sastāvā ietilpstošajās zemesgrāmatu nodaļās.
14. decembris, 2011

Tieslietu padome atbalsta Administratīvās rajona tiesas vadītāju iecelšanu amatos

Tieslietu padome 13. decembra sēdē atbalstīja atkārtotu Ilzes Freimanes iecelšanu Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem. Ilze Freimane Administratīvo rajona tiesu vada kopš 2006. gada. Sekmīgi organizējusi tiesas darbu, šajā laikā darbu uzsākuši Administratīvās rajona tiesas tiesu nami Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē un Valmierā.
27. novembris, 2011

Tiesnešu konference ievēl pašpārvaldes institūciju pārstāvjus

Kaut arī iepriekšējā Tiesnešu konferencē ievēlēto Tiesnešu disciplinārkolēģjas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pilnvaru laiks nav beidzies, šīgada tiesnešu konferencei 25. novembrī bija jāpārvēl atsevišķi to locekļi. Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju konference ievēlēja Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku Pēteri Dzalbi.
27. novembris, 2011

Tiesnešu konferencē atzinīgi vērtē Tieslietu padomes pirmo darbības gadu

25. novembrī notikusī Latvijas tiesnešu konference bija pirmā Tieslietu padomes sasauktā tiesnešu konference un Augstākās tiesas priekšsēdētājs tiesnešus pirmo reizi uzrunāja arī kā Tieslietu padomes priekšsēdētājs. „Tieslietu padomes pirmais darba gads ir iezīmējis šīs institūcijas vietu un lomu tiesu varas darbībā un attīstībā.
27. novembris, 2011

Tiesnešu konferencē akcentē nepieciešamību paātrināt tiesvedības procesu gaitu

„Tiesnesis ir neatkarīgs nevis tāpēc, lai izolētos no sabiedrības, bet gan tādēļ, lai vislabākajā veidā kalpotu sabiedrībai. Un tas ir atkarīgs no diviem faktoriem: tiesnešu profesionalitātes un priekšnoteikumiem, kādus tiesneša darba ražīgumam rada likumdevējs un izpildvara, ” apsveikumā Latvijas tiesnešu konferencei 25. novembrī rakstīja Valsts prezidents Andris Bērziņš.
23. novembris, 2011

Piektdien sanāk Latvijas tiesnešu konference

Piektdien, 25. novembrī Tieslietu padome sasauc gadskārtējo Latvijas tiesnešu konferenci. Plānots, ka konferencē tiesnešus uzrunās Valsts prezidents Andris Bērziņš, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne Kristīne Strada-Rozenberga.
22. novembris, 2011

Tieslietu padomes 21. novembra sēdes lēmumi

Atbalsta tiesu budžeta pieprasījumu Tieslietu padome 21. novembra sēdē atbalstīja Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu un Tieslietu ministrijas apkopoto apgabaltiesu un rajona (pilsētas) tiesu budžeta pieprasījumu 2012. gadam.