Par Tieslietu padomi

Drukas versija
27. novembris, 2011

Tiesnešu konferencē atzinīgi vērtē Tieslietu padomes pirmo darbības gadu

25. novembrī notikusī Latvijas tiesnešu konference bija pirmā Tieslietu padomes sasauktā tiesnešu konference un Augstākās tiesas priekšsēdētājs tiesnešus pirmo reizi uzrunāja arī kā Tieslietu padomes priekšsēdētājs. „Tieslietu padomes pirmais darba gads ir iezīmējis šīs institūcijas vietu un lomu tiesu varas darbībā un attīstībā.
27. novembris, 2011

Tiesnešu konferencē akcentē nepieciešamību paātrināt tiesvedības procesu gaitu

„Tiesnesis ir neatkarīgs nevis tāpēc, lai izolētos no sabiedrības, bet gan tādēļ, lai vislabākajā veidā kalpotu sabiedrībai. Un tas ir atkarīgs no diviem faktoriem: tiesnešu profesionalitātes un priekšnoteikumiem, kādus tiesneša darba ražīgumam rada likumdevējs un izpildvara, ” apsveikumā Latvijas tiesnešu konferencei 25. novembrī rakstīja Valsts prezidents Andris Bērziņš.
23. novembris, 2011

Piektdien sanāk Latvijas tiesnešu konference

Piektdien, 25. novembrī Tieslietu padome sasauc gadskārtējo Latvijas tiesnešu konferenci. Plānots, ka konferencē tiesnešus uzrunās Valsts prezidents Andris Bērziņš, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne Kristīne Strada-Rozenberga.
22. novembris, 2011

Tieslietu padomes 21. novembra sēdes lēmumi

Atbalsta tiesu budžeta pieprasījumu Tieslietu padome 21. novembra sēdē atbalstīja Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu un Tieslietu ministrijas apkopoto apgabaltiesu un rajona (pilsētas) tiesu budžeta pieprasījumu 2012. gadam.
16. novembris, 2011

Tieslietu padome izskatīs tiesu budžetu pieprasījumu 2012. gadam

Pirmdien, 21. novembrī notiks Tieslietu padomes sēde, kurā izskatīs Tieslietu ministrijas apkopotā tiesu budžeta pieprasījumu un Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2012. gadam
27. oktobris, 2011

Tieslietu padome nosaka, kur tiesnešiem pildīt amata pienākumus

Jaunajiem tiesnešiem, kurus rajona (pilsētas) tiesnešu amatos Saeima iecēla 13. oktobrī, Tieslietu padome noteikusi tiesas, kur pildīt tiesneša pienākumus: Agnesei Sviķei - Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa, Andrim Vasiļevskim - Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa, Diānai Makarovai - Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams.
27. septembris, 2011

Apstiprina Augstākās tiesas tiesnešu kandidātu atlases konkursa nolikumu, citu tiesu tiesnešu kandidātu atlases nolikumu vēl izstrādā

Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāti turpmāk tiks izraudzīti atklātā konkursā. To paredz grozījumi likumā „Par tiesu varu” un Tieslietu padomes 27. septembra sēdē apstiprinātais Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases atklāta konkursa nolikums.
27. septembris, 2011

Tiesnešu konferenci sasauks 25. novembrī

Tieslietu padome 25. novembrī sasauc visu Latvijas tiesnešu konferenci. Konferencē pārskatu sniegs Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija un Tiesnešu ētikas komisija, kā arī paredzētas vairāku tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārstāvju vēlēšanas. Darbs konferences otrajā daļā tiks organizēts trīs sekcijās, katrā no tām sīkāk iztirzājot tiesu prakses aktuālus jautājumus civiltiesību, krimināltiesību un administratīvo tiesību nozarē.
26. septembris, 2011

Tieslietu padome apspriedīs tiesnešu amata kandidātu atlases organizēšanu

Otrdien, 27. septembrī Tieslietu padome apspriedīs tiesnešu amata kandidātu konkursu organizēšanas un atlases kārtību. Saskaņā ar 2011. gada 9. jūnijā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu” tiesneša amata kandidātu atlase gan rajona (pilsētu) tiesās un zemesgrāmatu nodaļās, gan apgabaltiesās un arī Augstākajā tiesā notiek atklātā pretendentu konkursā. Konkursa nolikumu pēc tieslietu ministra un Augstākās tiesas priekšsēdētāja ierosinājuma apstiprina Tieslietu padome.
4. jūlijs, 2011

Par Tieslietu padomes 4. jūlija sēdes lēmumiem

Tieslietu padome 4. jūlija sēdē vienbalsīgi atbalstīja profesores Dr.iur Sanitas Osipovas kandidatūru virzīšanai apstiprināšanai Satversmes tiesas tiesneša amatā. Tāpat Tieslietu padome atbalsta Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Aijas Āvas iecelšanu Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem.