Par Tieslietu padomi

Drukas versija
23. novembris, 2018

CEPEJ ziņojums – tieslietu sistēmas barometrs

Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu efektivitātes komisijas (CEPEJ) ziņojumu, kurā ietverts plašs datu un statistikas apkopojums, kas iezīmē dalībvalstu tiesu sistēmu attīstības tendences, publicē reizi divos gados. 
13. novembris, 2018

Pilnveido tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas procesu

Lai efektivizētu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas darbu, Tieslietu padome izdarīja virkni grozījumu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentā. Grozījumu mērķis ir pilnveidot tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas procesu.
13. novembris, 2018

Vienojas par tiesas priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas koncepciju

Tieslietu padome vienojās par pamatprincipiem, kas iestrādājami tiesu priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtībā.
13. novembris, 2018

Pagarina tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību

Tieslietu padome pēc Tieslietu ministrijas lūguma līdz 2019.gada 1.jūnijam pagarināja pašreizējo Tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību.
13. novembris, 2018

Rīgas apgabaltiesas bijušajai tiesnesei Intai Jēkabsonei piešķir Goda tiesneša nosaukumu

Tieslietu padome piešķīra Goda tiesneša nosaukumu Rīgas apgabaltiesas bijušajai tiesnesei Intai Jēkabsonei.
13. novembris, 2018

Noteic tiesnesim amata pienākumu izpildes vietu

Tieslietu padome noteica tiesnesim Viktoram Makucevičam pildīt tiesneša amata pienākumus Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā.
8. novembris, 2018

Tieslietu padome apspriedīs grozījumus Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentā un citos normatīvos

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 12.novembrī, Tieslietu padome skatīs Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas iesniegtos priekšlikumus grozījumiem kolēģijas reglamentā. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšlikumi iesniegti, apkopojot kolēģijas pieredzi tiesnešu profesionālās darbības kārtējā un ārpuskārtas novērtēšanā. Grozījumu mērķis – efektivizēt kolēģijas darbu, uzlabot tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas procesu un precizēt kārtību, kādā notiek tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšana.
30. oktobris, 2018

Tiesneši neklātienes konferencē vēlēs Tiesnešu ētikas komisijas locekli

Tieslietu padome 29.novembrī sasauc Tiesnešu neklātienes konferenci, lai elektroniskās vēlēšanās ievēlētu vienu Tiesnešu ētikas komisijas locekli no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus.
24. oktobris, 2018

Tiesnešu karjera: ieceļ tiesu priekšsēdētājus un vietnieku

Tieslietu padome iecēla tiesnesi Jāni Grīnbergu Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem. Tieslietu padome iecēla tiesnesi Inesi Siliņeviču Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājas amatā ar 2018.gada 25.novembri uz pieciem gadiem.
24. oktobris, 2018

Ierosina atbrīvot tiesnesi no amata

Tieslietu padome ierosināja Saeimai atbrīvot Vidzemes rajona tiesas tiesnesi Daini Pēteri Kļaviņu no amata veselības stāvokļa dēļ. Tiesnesis bija lūdzis Tieslietu padomi rosināt Saeimai atbrīvot viņu no amata pamatojoties uz likuma “Par Tiesu varu” 82.panta pirmās daļas 3.punktu. Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 23.oktobrī.