Par Tieslietu padomi

Drukas versija
4. novembris, 2019

Tiesnešu konferencē akcentē tiesu efektivitātes nozīmi tiesiskuma stiprināšanā

Latvijas tiesnešu konference, kas notika 1.novembrī, bija piepildīta ar tiesu sistēmas efektīvai funkcionēšanai būtiskiem jautājumiem. Tie skāra gan tiesu darba saturisko pusi – spriedumu kvalitāti, tiesas procesa efektīvu vadību, gan tiesu sistēmas neatkarību un šīs neatkarības garantijas, kā arī tiesnešu pašpārvaldi.
29. oktobris, 2019

Piektdien notiks Latvijas tiesnešu konference

Latvijas tiesnešu šīgada konference piektdien, 1.novembrī, būs veltīta tiesu darba un tiesnešu pašpārvaldes institūciju aktualitātēm.
21. oktobris, 2019

Tieslietu padome konceptuāli atbalsta tiesnešu administratīvās imunitātes atcelšanu

Tieslietu padome 21.oktobra sēdē skatīja jautājumu par tiesnešu disciplināratbildības regulējumu un konceptuāli lēma, ka atceļama tiesnešu imunitāte administratīvo pārkāpumu lietās. Diskusijā piedalījās gan Tieslietu padomes locekļi, gan Tiesnešu ētikas komisijas, Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Disciplinārtiesas, kā arī tiesnešu biedrību pārstāvji.
21. oktobris, 2019

Ieceļ tiesu priekšsēdētāju vietniekus divās tiesās

Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja vietnieci Tieslietu padome iecēla tiesnesi Guntu Sokolovu, par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci – tiesnesi Ivetu Salaku.
16. oktobris, 2019

Tieslietu padome spriedīs par tiesnešu imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās

Pirmdien, 21.oktobrī, Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā jautājums par tiesnešu disciplināratbildības regulējumu. Tieslietu padome spriedīs, vai atceļama tiesnešu imunitāte administratīvo pārkāpumu lietās.
1. oktobris, 2019

Izveido darba grupu jauno tiesnešu kompetenču standarta izstrādāšanai

Tieslietu padomes darba kārtībā ir jaunas tiesnešu atlases kārtības izstrādāšana, ar mērķi ieviest konceptuāli jaunu pieeju, kas atbilstu mūsdienīgām prasībām tiesneša amatam.
1. oktobris, 2019

Tieslietu padome tiesu budžeta pieprasījumu atbalsta ar piezīmēm par darbinieku atalgojumu

Tieslietu padome izvērtēja un atbalstīja Augstākās tiesas iesniegto budžeta pieprasījumu 2020.gadam, kurā akceptēti divi prioritārie pasākumi, kam prasīts papildu finansējums – Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanai – 77 800 euro un Augstākās tiesas darbinieku atalgojuma palielināšanai 119 115 euro.
30. septembris, 2019

Pārceļ tiesnesi uz citu tiesu

Ar Tieslietu padomes lēmumu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Ilze Apse pārcelta tiesneša amatā Kurzemes rajona tiesā.
26. septembris, 2019

Tieslietu padome spriedīs par tiesneša amata kandidātu atlases jaunu kārtību

Pirmdien, 30.septembrī, Tieslietu padomes sēdē plānots turpināt skatīt rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtības projektu, ko Tieslietu ministrija precizējusi, izvērtējot Tieslietu padomes locekļu un Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības izteiktos priekšlikumus.
10. septembris, 2019

Neklātienes konferencē vēlēs tiesnešu pašpārvaldes institūciju locekļus

5.novembrī tiek sasaukta Tiesnešu neklātienes (elektroniskā) konference, lai ievēlētu tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārstāvjus.