Par Tieslietu padomi

Drukas versija
27. oktobris, 2011

Tieslietu padome nosaka, kur tiesnešiem pildīt amata pienākumus

Jaunajiem tiesnešiem, kurus rajona (pilsētas) tiesnešu amatos Saeima iecēla 13. oktobrī, Tieslietu padome noteikusi tiesas, kur pildīt tiesneša pienākumus: Agnesei Sviķei - Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa, Andrim Vasiļevskim - Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa, Diānai Makarovai - Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams.